College voelt niets voor carillon in het kasteel

Foto: CIZO Communicatie Wijchen

De fracties van Kernachtig Wijchen, CDA en Wijchen Lokaal willen dat in de kasteeltoren een carillon geplaatst wordt. Het college van burgemeester en wethouders voelt er echter weinig voor. Vanavond is een informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad die live te volgen is op de site van wijchen.nieuws.nl.

Het oorspronkelijke idee voor een carillon komt voort uit een burgerinitiatief. De initiatiefnemers hebben inmiddels via crowdfunding een bedrag van 80.000 euro binnengehaald waarmee het project gerealiseerd kan worden.

Welkome aanvulling

Doordat de klanken van een carillon het centrum kunnen bereiken wordt deels de oude wens van de gemeente Wijchen ingevuld om het kasteel beter bij het centrum te betrekken, vinden de initiatiefnemers. Daarbij kan een carillon volgens de drie raadsfracties een welkome aanvulling zijn op het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer.

Een tegenargument zou zijn dat een carillon geen cultuurhistorische waarde heeft. Kernachtig Wijchen, CDA en Wijchen Lokaal vinden dat dit onderzocht moet worden en zal moeten worden bepaald door het Rijksinstituut voor Cultureel Erfgoed. Alleen het college kan een officieel verzoek tot een advies indienen.

Wezensvreemd element

Het college van burgemeester en wethouders adviseert de gemeenteraad het voorstel van de drie fracties af te wijzen. Het carillon heeft volgens het college geen functioneel toegevoegde waarde en is een wezensvreemd element in het kasteel vanuit cultuurhistorisch oogpunt. Daarnaast verwachten omwonenden volgens B en W geluidsoverlast. Om het kasteel dichter met het centrum te verbinden is volgens het college geen carillon nodig.

Kosten

Mocht de gemeenteraad het voorstel aannemen dan wordt eerst advies gevraagd aan de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed, de Monumentenwacht en de gemeentelijke monumentencommissie. Ook dienen een akoestisch onderzoek en onderzoek naar geluid en trillingen gedaan te worden. Alle kosten die hiermee gemoeid zijn, circa 21.000 euro, zijn voor rekening van de initiatiefnemers.

Live

Vanavond, donderdag, is er vanaf 19.30 uur een informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad waar onder meer gesproken wordt over het voorstel van de drie partijen. Deze bijeenkomst is hier live te volgen.

Reacties

Cookieinstellingen