Eerste luierrecyclinginstallatie ter wereld geopend

De wethouders van de aangesloten gemeenten bij de opening; 5e van links de Wijchense wethouder Paul Loermans
Foto: Dar

Wijchenaren kunnen vanaf november luiers en incontinentiemateriaal wegbrengen naar speciale containers. De aparte inzameling is mogelijk geworden door het in gebruik nemen van een luierrecyclingsinstallatie bij de afvalenergiecentrale ARN in Weurt.

Luiers en incontinentiemateriaal vormen nog een groot deel van het totale restafval. In de Dar-regio gaat het om circa 10 kilo per inwoner per jaar. In sommige gemeenten is dat bijna 25 procent van het restafval. De inschatting is dat er jaarlijks 113 ton luiers en incontinentiemateriaal in Wijchen wordt ingezameld; dit is 30 procent van de totale geschatte hoeveelheid.

Duurzame energie

Tot nu toe waren luiers en incontinentiemateriaal niet te recyclen. ARN in Weurt heeft deze week de eerste luierrecyclinginstallatie ter wereld in gebruik genomen. Door het toepassen van innovatieve technieken is het ARN gelukt om luiers en incontinentiemateriaal om te zetten naar nieuwe grondstoffen en duurzame energie waarmee ook CO2 wordt bespaard. Van het plastic in de luiers en het incontinentiemateriaal maakt ARN plastic korrels, geschikt voor hoogwaardige toepassing. Uit de urine en ontlasting wint Waterschap Rivierenland energie. Door de grote vraag is de verwerkingscapaciteit van de installatie verdrievoudigd.

‘Brengvoorzieningen’

Dar gaat in Wijchen zorgen voor de gescheiden inzameling via speciale zakken. Deze zakken zijn verkrijgbaar bij onder meer kinderdagverblijven, apotheken en huisartsen. Huis aan huis inzamelen is te kostbaar gelet op de beperkte doelgroep. Daarom zijn in Wijchen 11 ‘brengvoorzieningen’ nodig. Die komen in de openbare ruimte, bestaan uit een losse container (660 liter) in een behuizing en voorzien van een paslezer. Er is nu voor gekozen om de in alle kleine kernen (uitgezonderd Leur) een brengpunt te gaan realiseren. In Wijchen is dat bij een aantal winkelcentra en bij de wooncomplexen Hof van Elst, Portiuncula en Rivo Torte. De meeste brengpunten komen op locaties waar nu al containers in de openbare ruimte staan.

Dar verwacht het komende halfjaar in de diverse gemeenten circa 200 ton aan luiers en incontinentiemateriaal op te halen. Vanaf volgend jaar gaat die hoeveelheid naar verwachting richting 1.250 ton, oplopend naar 2.000 tot 2.500 ton in jaren daarna.

Zie ook:
Grijze kliko volgend jaar één keer in de maand geleegd

 

Reacties

Cookieinstellingen