Duurzame woningen en pluktuin aan de Panhuisweg

De plek aan de Panhuisweg waar 'Buurschap GroenLeven ' komt
De plek aan de Panhuisweg waar 'Buurschap GroenLeven ' komt
Foto: Google Maps

Er komen 4 duurzame en ecologische levensloopbestendige woningen op het perceel aan de Panhuisweg en de Weideweg in Wijchen.

Zij vormen op het perceel het ‘Buurschap GroenLeven’. Een groot deel van het perceel wordt geheel natuurlijk ingericht, met onder andere een pluktuin die wordt opengesteld voor publiek.

Onderzoeken

De initiatiefnemer heeft inmiddels alle onderzoeken uitgevoerd. Met die onderzoeken is de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van het plan aangetoond. Op het conceptbestemmingsplan, dat van 21 juli tot en met 1 september ter inzage lag, zijn geen zienswijzen ingediend.

Bestemming

Het college van burgemeester en wethouders vraagt daarom aan de gemeenteraad om dit bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen waardoor mogelijk wordt gemaakt om op het agrarische perceel de bestemming om te zetten naar wonen.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen