Bijeenkomst over duurzaamheid in de landbouw

Foto: Rudy en Peter Skitterians/Pixabay

In De Schakel in Wijchen wordt op donderdag 4 november een bijeenkomst gehouden over duurzaamheid in de landbouw.

Op deze avond van de VOS (oecumenische samenwerking protestantse en katholieke kerken Wijchen, Beuningen, Druten) wordt inzicht gegeven in hoe duurzame voedselproductie lokaal speelt: welke invulling geven lokale ondernemers aan duurzaamheid in de landbouw en voor welke dilemma’s staan zij? Vier agrariërs uit Maas en Waal vertellen welke mogelijkheden en onmogelijkheden zij hierbij ondervinden.

Wie vooraf vragen of suggesties over dit thema heeft kan die via e-mail sturen aan [email protected] of bij binnenkomst schriftelijk afgeven. Aan de bijeenkomst in De Schakel (Pius XII-straat 85, aanvang 20.00 uur) wordt meegewerkt door Martin van Ittersum, hoogleraar Plantaardige Productiesystemen aan Wageningen University & Research.


FEITEN Duurzame landbouw

Voor duurzame landbouw is geen algemeen geaccepteerde en eenduidige omschrijving. Om toch te kunnen bepalen wanneer landbouw duurzaam is, heeft de Wageningse universiteit enige criteria opgesteld. Duurzame landbouw:

  • is voldoende om boeren en hun medewerkers er een gunstige prijs mee te kunnen laten verdienen en het voortbestaan van betrokken bedrijven te garanderen;
  • zorgt voor meer welzijn, gezondheid (voedselveiligheid) en betere sociale condities wereldwijd;
  • houdt rekening met en geeft inspraak aan omwonenden en andere betrokkenen;
  • heeft slechts beperkte negatieve gevolgen voor het milieu, bodem, lucht en water (residuen, nutriënten en pesticiden);
  • zorgt op basis van een doorgedreven bedrijfsvisie op natuurbehoud binnen en buiten het bedrijf voor het landschap, biodiversiteit, dieren en planten;
  • gebruikt water, energie en grondstoffen zodanig dat er geen tekorten optreden (zelf water zuiveren, energie opwekken en op streekniveau streven naar een kringloop van voedingstoffen).

Reacties

Cookieinstellingen