VVD: windmolens tussen Hernen en Niftrik onacceptabel

Foto: Pixabay

Gedeputeerde Staten van Gelderland werkt aan een inpassingsplan voor windmolens tussen Niftrik en Hernen. Daarmee wordt de gemeente buitenspel gezet. Onlangs heeft de Wijchense gemeenteraad nog ‘nee’ gezegd tegen het plan om 4 tot 6 windmolens langs de A50 tussen Hernen en Niftrik te plaatsen.

De VVD-fractie vindt het besluit van GS teleurstellend en vindt dat deze actie indruist tegen de lokale democratie en een bom legt onder de afspraken die in het regionale samenwerkingsverband Regionale Energiestrategie (RES) zijn gemaakt.

Overrulen

VVD-raadslid Alice Peters-Vroom. Foto: VVD Wijchen

VVD-fractievoorzitter Alice Peters-Vroom: “Na een zorgvuldig proces hebben we er in Wijchen voor gekozen om het plan voor windmolens langs de A50 af te wijzen. Windmolens tussen Niftrik en Hernen passen niet in de gedragscode. Dat is ons toetsingskader geweest. Inwoners weten dat en vertrouwen daarop. Het vertrouwen in de overheid zakt hiermee tot een dieptepunt en dat de Gedeputeerde Staten deze beslissing overrulen is voor ons onacceptabel.”

Bezwaren

De gemeenteraad van Wijchen baseerde het besluit tegen de windmolens op de bezwaren van inwoners tegen de 250 meter hoge turbines én het feit dat Wijchen deelnemer is aan de RES. In de RES wordt tot in detail uitgewerkt hoe 18 gemeenten in regio Arnhem-Nijmegen energieneutraal gaan worden; windmolens tussen Hernen en Niftrik maken hier geen deel van uit. Met de huidige RES zou Wijchen voldoende duurzame energie opwekken.

Inpassingsplan

Gedeputeerde Staten van Gelderland werken nu aan een inpassingsplan voor de windmolens tussen Niftrik en Hernen. Om windmolens langs de A50 alsnog te voorkomen wordt er nu door de 18 regiogemeenten versneld gekeken naar de mogelijkheden van de windmolenlocaties die in de RES genoemd worden. Er wordt een zogeheten plan-milieueffectrapportage opgesteld.

Milieueffectrapportage

Gedeputeerde Staten hebben aangegeven te wachten met het inpassingsplan tot deze rapportage is opgesteld. Als uit de rapportage blijkt dat deze locaties ook of beter geschikt zijn voor de plaatsing van windturbines zal plaatsing tussen Hernen en Niftrik mogelijk niet doorgaan. “We wachten de plan-milieueffectrapportage af en zullen ons blijven verzetten tegen windmolens tussen Hernen en Niftrik”, aldus Peters-Vroom.

 

Reacties