Zorgappartementen op locatie van oude Paschalisschool

Op de plek waar voorheen de Paschalisschool was gevestigd, komen zorgappartementen. De bomen blijven staan.
Foto: Google Maps

Er komen 54 zorgappartementen in de wijk Veenhof in Wijchen op de plek waar voorheen de Paschalisschool was gevestigd. Het is een initiatief van ZZG zorggroep om op die plek nieuwbouw te realiseren voor zorglocatie De Weegbree.

De gemeente Wijchen werkt mee aan het initiatief om op die locatie de nieuwbouw te realiseren als vervanging van de huidige en verouderde De Weegbree op de hoek van de Hoefsestraat en Weegbree in Wijchen. Op de vrijkomende locatie aan de Weegbree komen nieuwe woningen.

Talis

Op de oude schoollocatie aan de Veenhof wil ZZG zorggroep 54 zorgappartementen laten bouwen door Woningcorporatie Talis. Het gaat daarbij om drie bouwlagen, wat niet hoger is dan de omliggende woningen. De grote bomen rondom het huidige schoolgebouw (waar nu tijdelijk Pro College Wijchen onderdak heeft) blijven staan.

Levensloopgeschikt

Na de verhuizing van de zorglocatie naar de Veenhof komt de locatie aan de Weegbree vrij voor woningbouw. Het plan is dat Talis hier 39 levensloopgeschikte, sociale huurwoningen gaat bouwen. Ook komen er 16 koopwoningen.

Woonzorgvisie

Wethouder Geert Gerrits is blij met het initiatief: “Natuurlijk nemen we de omwonenden van beide locaties mee in de plannen. Plannen die nodig zijn, omdat we hiermee zorgen voor betere zorgappartementen. Dit sluit aan bij de woonzorgvisie van onze gemeente. Tegelijk komen er extra betaalbare woningen bij. Ook daar is een grote behoefte aan. Door de verbinding van beide plannen komt bovendien de zorg niet in de knel.”

Bijeenkomst

ZZG zorggroep gaat samen met Talis aan de slag met de verdere uitwerking van de plannen. Omwonenden in Veenhof en van de Weegbree hebben een brief ontvangen met informatie en de uitnodiging voor een bijeenkomst op woensdag 30 maart. Daarna kan de procedure voor het bestemmingsplan worden opgestart.

Reacties

Cookieinstellingen