Onderzoek naar meest geschikte locatie warenmarkt

Foto: Wijchen=

Er komt een onderzoek naar de meest geschikte locatie voor de warenmarkt. De gemeente wil met het oog op de toekomst weten welke veranderingen er nodig zijn om de warenmarkt ook in de toekomst te kunnen laten bestaan.

De warenmarkt in Wijchen staat iedere donderdagochtend op de Markt, midden in het centrum van Wijchen. Ongeveer 20 marktkooplieden bieden een uiteenlopend food- en non- foodaanbod aan, waarbij het plein tussen de omringende bomen bijna geheel gevuld wordt.

Door de week kent het plein verschillende functies; op niet-marktdagen wordt het (deels) gevuld door horecaterrassen en reclame-uitingen die de winkeliers voor hun panden uitstallen. Daarnaast vinden er door het jaar heen evenementen plaats op de markt. Dit afwisselende ruimtegebruik leidt soms tot wrijving, volgens het college van burgemeester en wethouders.

Invulling

De aanleiding om een onderzoek te houden is onder meer dat steeds moeilijker wordt om marktkooplieden voor vrijgekomen plekken te vinden. Net zoals de reguliere detailhandel merken ook marktkooplieden de invloed van online winkelen en is het moeilijk om een opvolger te vinden.

Horeca op de Markt. Foto: CIZO Communicatie Wijchen

B en W willen weten of de huidige opzet en invulling van de warenmarkt nog bij de behoefte van (toekomstige) consumenten past. Het huidige aanbod is zeer gevarieerd van food tot non-food; er zal onderzocht worden of het aanbod nog past bij de vraag en wat mogelijk is om het aanbod nog aantrekkelijker te maken.

Wrijving

Het afwisselende gebruik van de markt door de horeca en de warenmarkt geeft wrijving, zo zegt het college. De horeca ruimt wekelijks gedeeltelijk de terrassen op om ruimte te bieden aan de warenmarkt op donderdagochtend. Er moet derhalve een goede afstemming komen tussen de gebruikers van de Markt.

In het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer is naast woningbouw, een hotel en commerciële ruimtes ook ruimte voor een plein. Het maakt volgens het college de vraag actueel wat voor een toekomstbestendige warenmarkt in Wijchen de meest geschikte locatie is.

Werkgroep

Er worden diverse partijen betrokken bij het onderzoek. Er is een werkgroep samengesteld waarin alle betrokken partijen zijn vertegenwoordigd. Het gaat om vertegenwoordigers van de gemeente Wijchen, Centrummanagement Wijchen, de warenmarkt,  de horeca en detailhandel aan de Markt en bezoekers.

Het adviesbureau DTNP voert het onderzoek uit. Dit bureau heeft in 2018 al een onderzoek uitgevoerd voor de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH).

 

Reacties

Cookieinstellingen