Hoge werkdruk en ziekteverzuim bij ambtenaren

Foto: Pixabay

Een krappe formatie, een hoge werkdruk en een hoog ziekteverzuim; dat zijn enkele knelpunten waarmee de Werkorganisatie Druten Wijchen (WDW) te maken heeft. Ook zijn er diverse maatschappelijke ontwikkelingen die leiden tot een verhoogde inzet op het gebied van handhaving, veiligheid en aanvragen in het sociale domein.

De knelpunten worden genoemd in het jaarverslag over 2021 van de organisatie die in 2018 tot stand kwam om voor de gemeenten Wijchen en Druten diverse taken gezamenlijk aan te pakken. De WDW houdt zich bezig met onder andere burgerzaken, veiligheid, economische zaken, werkgelegenheid, zorg, integratie, onderwijs, volkshuisvesting, milieubeheer, cultuur en sport. Er werken momenteel circa 450 mensen bij de organisatie (niet allemaal fulltime).

Coronacrisis

In de afgelopen jaren is getracht om de dienstverlening te optimaliseren; vanaf 2020 kreeg de organisatie echter te maken met de coronacrisis met als gevolg onder meer ziekteverzuim en thuiswerken.

“Er is met vereende inspanning getracht de dienstverlening op peil te houden, de collegeprogramma’s te realiseren en er is gewerkt aan verbeterambities. Met succes, maar het heeft ook een zware wissel getrokken op de organisatie”, aldus het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Wijchen.

Krappe formatie

In de Ontwerpbegroting 2023 voor de WDW wordt net als een jaar daarvoor melding gemaakt van een krappe formatie die, gegeven de ambities van de twee gemeenten en de ambitie van professionalisering van de organisatie, wordt geconfronteerd met een hoge werkdruk met een risico op ‘oververhitting’.

Een verhoogd ziekteverzuim kan, los van COVID-19 in 2020 en 2021, volgens de bedrijfsarts eveneens gerelateerd worden aan de krappe formatie. Het bestuur van WDW wil dit in 2022 verder onderzoeken.

Vacatures

Door de krappe arbeidsmarkt slaagt WDW er slechts ten dele in een aantal vacatures in te vullen op specifieke plekken in de organisatie. Dit leidt op zijn beurt tot een verhoogde inhuur van personeel en zet druk op de bestaande personeelsbudgetten.

De jaarrekening over 2021 laat een negatief resultaat zien van 7,5 ton; daarvan zijn 2 ton toe te schrijven aan de verhoogde inhuur als gevolg van ziekteverzuim en spanning op de arbeidsmarkt, waardoor vacatures moeilijk kunnen worden ingevuld.

 

 

 

 

Reacties

Cookieinstellingen