PvdA wil opheldering over energiebesparingsplicht

Foto: Pixabay

De PvdA in Wijchen wil weten welke maatregelen er op dit moment worden genomen door de Omgevingsdienst Regio Nijmegen om bedrijven te houden aan de energiebesparingsplicht en hoe vaak de bedrijven worden gecontroleerd.

De ODRN geeft omgevingsvergunningen af voor bijvoorbeeld bouw of milieu, houdt toezicht en geeft advies. Dit doet de dienst in opdracht van 6 gemeenten in de regio en de provincies Gelderland en Overijssel.

Kolencentrales

Aanleiding voor de vraag aan het college van burgemeester en wethouders is het besluit van het kabinet om de kolencentrales harder te laten draaien om de energie voor de komende winter te kunnen garanderen. Door meer energie op te wekken met kolencentrales, is minder gas nodig.

Milieubeheer

“Sinds 1997 zijn bedrijven verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen”, zegt PvdA-fractievoorzitter Titus Burgers. “Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Dit is de energiebesparingsplicht.”

Deze besparingsplicht geldt voor bedrijven en instellingen die per jaar vanaf 50.000 kWh, 25.000 m3 aardgas of een equivalent daarvan verbruiken. De ODRN controleert namens de regio of bedrijven voldoen aan deze regels.

Maatregelen

“We willen ook weten welke extra maatregelen er nodig zijn om bedrijven versneld te laten voldoen aan de energiebesparingsplicht”, zegt fractievoorzitter Titus Burgers. “En hoe gaat de gemeente bedrijven aanspreken op de energiebesparingsplicht en bedrijven en instellingen informeren over besparingen op de energienota”, aldus Burgers.

Reacties

Cookieinstellingen