Oppositiepartijen willen weer uitstel plannen Lambrasse

Foto: CIZO Communicatie Wijchen

PvdA, GroenLinks en D66 gaan tijdens de raadsvergadering van morgen, donderdag 2 februari, voor de tweede keer uitstel van behandeling vragen voor de plannen van Lambrasse. Aanleiding is onder meer de rol die gemeente Wijchen volgens de 3 fracties heeft gespeeld bij onder meer de ‘monddoodclausule’. Zij menen dat met de informatie die nu voorligt geconcludeerd kan worden dat de gemeenteraad foutief en onvolledig geïnformeerd is.

Zoals wijchen.nieuws.nl dinsdag berichtte is de gemeente betrokken bij de verkoop van woningen in Lambrasse en daardoor op de hoogte van de clausule in de koopcontracten dat bewoners geen bezwaar mochten maken tegen bouwplannen op het perceel naast hun wijk. Wethouder Gerrits vertelde in de commissievergadering van 19 januari dat hij pas in november vorig jaar van de clausule hoorde, maar dat gemeente en college op geen enkele manier partij is in de afspraak tussen koper en verkoper.

Documenten

In de afgelopen weken zijn door PvdA, GroenLinks en D66 tientallen vragen gesteld en zijn er alleen maar meer vragen ontstaan, aldus de fracties. De 3 oppositiepartijen hebben verschillende documenten opgevraagd via officiële instanties die laten zien dat de gemeente Wijchen medeverantwoordelijk is voor de monddoodclausule. “Deze clausule zorgt ervoor dat bewoners van de Lambrasse zich ook na 17 jaar niet uit mogen of durven spreken en monddood zijn gemaakt”, aldus een verklaring van de 3 fracties.

Daarnaast stellen ze vast dat de gemeente Wijchen inkomsten heeft gegenereerd doordat inwoners van de Lambrasse een antispeculatiebeding hebben in het koopcontract.

Weloverwogen

De fracties willen met het uitstel ervoor zorgen dat alle raadsleden de kans hebben om deze nieuwe informatie tot zich te nemen en een weloverwogen besluit te nemen. Daarnaast willen ze de tijd hebben om aanvullend onderzoek te doen zodat de rol van de gemeente beter in kaart gebracht kan worden.

‘Foutief geïnformeerd’

“Met de informatie die nu voorligt, kan geconcludeerd worden dat de raad foutief en onvolledig geïnformeerd is. Dit omdat het college van B en W betrokken is bij de totstandkoming van de monddoodclausule uit 2006. Dit terwijl de wethouder tijdens de commissievergadering aangaf pas sinds november hiervan op de hoogte te zijn”, aldus de verklaring.

Verkeerskundig onderzoek

Daarnaast blijkt er volgens de oppositiepartijen in tegenstelling tot wat in de commissie is gesuggereerd door wethouder Gerrits, geen verkeerskundig onderzoek te zijn gehouden terwijl dit in het kader van Wijchen West wel wordt uitgevoerd, maar nog niet afgerond is. “Ook hierover is de raad niet volledig geïnformeerd.”

Zie ook:
‘Opmerkelijk dat wethouder niets wist van monddoodclausule’

Het nieuws van wijchen.nieuws.nl gemakkelijk volgen? Like dan ook onze Facebookpagina en deel berichten! Of krijg

gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.

 

 

 

Reacties

Cookieinstellingen