Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 29 – 18 juli 2018

Foto: wijchen.nieuws.nl

Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. MijnGemeente App, Veilig zwemmen in natuurwater en divers aangevraagde/verleende vergunningen.

MijnGemeente App
Kent u MijnGemeente App al? Met deze app kunt u ons laten weten dat er een gat in het wegdek zit. Of dat er zwerfafval ligt of als u een kapotte lantaarnpaal ziet.
Download de app
U kunt de app downloaden via de Google Playstore of de App Store. Kies voor gemeente Wijchen. U kunt nu melden en in de melding aangeven of u anoniem wilt melden. Tip: zet locatievoorzieningen aan, dan kunt u heel precies de plaats van de melding aangeven. Zo kunt u via uw smart phone makkelijk en snel een melding aan ons doorgeven. Heeft u geen smart phone? Geef het dan door via www.wijchen.nl/meldingdoen.

Veilig zwemmen in natuurwater
In onze gemeente zijn diverse plaatsen waar u mag zwemmen in natuurwater en eigen zwembaden. Volop waterpret dus! Laat u in elk geval niet verleiden om een verfrissende duik te nemen in onze rivieren en kanalen. Dit is levensgevaarlijk en u loopt het risico op een boete.
Controle zwemwater
Van 1 mei tot 1 oktober controleren de provincie en de beheerder van de waterkwaliteit de officieel bepaalde zwemplekken. Zij doen dit regelmatig en controleren op veiligheid en de kwaliteit van het water. In deze periode meten zij op de plaatsen waar de meeste zwemmers worden verwacht. Of waar het risico op vuil water het grootst is. Al deze locaties controleert de provincie minimaal 1 keer per maand. En de locaties die een aanvaardbare of slechte zwemwaterkwaliteit hebben 1 keer per 2 weken.
Waar kan ik veilig zwemmen?
Een overzicht van de officieel bepaalde zwemwaterlocaties vindt u op www.zwemwater.nl. Wij raden u aan om alleen hier te gaan zwemmen omdat de kwaliteit van het water in de gaten wordt gehouden. Ook op andere onderdelen vindt controle plaats zodat u op deze plaatsen veilig kunt zwemmen. Kijk voor meer informatie over veilig zwemmen op www.rijkswaterstaat.nl, de website van rijkswaterstaat.

Vergaderingen en bijeenkomsten
Eens in de twee weken is er op donderdag een politieke avond. De politieke avond bestaat uit verschillende onderdelen: gesprekstafels (informatie verzamelen), commissievergadering (meningsvorming), raadsvergadering (besluitvorming). Inwoners zijn van harte welkom. Op www.wijchen.nl/vergaderingen vindt u de agenda’s en de tijdstippen van de vergaderingen.

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl.
Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wil blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Milieumelding

 • Industriepark 6B, Wijchen (starten autobedrijf).

Ontwerpbestemmingsplan perceel naast Elzendweg 13
Burgemeester en wethouders van Wijchen maken bekend dat voor iedereen het ontwerpbestemmingsplan Elzendweg 13 in Bergharen in het Huis van de gemeente ter inzage ligt. Het plan omvat de bouw van een woning met bijgebouw op een perceel naast Elzendweg 13.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.BGBElzendwegn13-OW01 Het ontwerp bestemmingsplan is op afspraak in te zien in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Dit kan met ingang van 19 juli 2018 tot en met 29 augustus 2018. Het loket bouwen en leefomgeving is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 024 751 71 11 of bereikbaar via [email protected].
Zienswijze
De termijn voor het indienen van een zienswijze bedraagt zes weken en start op 19 juli 2018. Tijdens bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerp bestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Wijchen, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met de medewerkers van het loket bouwen en leefomgeving.

Kappen

 • Heilige Stoel naast nr. 4714, Wijchen (1 magnolia).
 • De Meren achter nr. 1723, Wijchen (1 linde).
 • Zesakkers voor nr. 2031, Wijchen (1 hemelboom).

Verleende omgevingsvergunningen

 • Broekstraat 15, Hernen (bouw erker).
 • Diemewei 4834, Wijchen (bouw erker).
 • De Lingert 5806, Wijchen (bouw erker).
 • De Meren 1512, Wijchen (aanleg, verplaatsen inrit).
 • Oosterpark sectie F, nr. 3113, Wijchen (bouw jongerenontmoetingsplaats).
 • Oosterweg 112, Wijchen (bouw poort, afwijken).
 • Recreatiegebied de Berendonck, Wijchen (afwijken bestemmingsplan, tijdelijk gebruik terrein, evenement).
 • Staddijk 121, Nijmegen (aansluitschema gas vernieuwen).
 • Veldwachter 71, Wijchen (bouw woning).
 • Veldwachter 30, Wijchen (bouw woning met aanbouw).
 • Weg door Berendonck 29, Wijchen (afwijken bestemmingsplan, tijdelijk gebruik terrein, kamperen).

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

 • Elckerlycweg 1, Wijchen (bouw overkapping bij monument gemeente).
 • Urnenveldweg bij nr. 22 en 24, Wijchen (plaatsen zonnepanelen).

 

Reacties

article
79823
Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. MijnGemeente App, Veilig zwemmen in natuurwater
https://wijchen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20180718/gemeentepagina-gemeente-wijchen-week-02-10-januari-2018-28/
2018-07-18T08:30:44+00:00
https://wijchen.nieuws.nl/media/sites/379/2014/01/xn42ahhjfdhpl36eucxs3215r-gemeentenieuws.jpg
Gemeente Wijchen, Gemeentepagina Wijchen, wijchen
Gemeenteberichten