Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 30 – 25 juli 2018

Foto: wijchen.nieuws.nl

Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Prinsjesestafette. Loopt u met ons mee?, Wat een Dag van Wijchen! en verleende-aangevraagde vergunningen.

Prinsjesestafette. Loopt u met ons mee?
De derde dinsdag van september is het Prinsjesdag! Dan vindt ook het Prinsjesfestival in Den Haag plaats. Dit jaar organiseert de provincie Gelderland dit mee. Van 10 tot en met 13 september start een wandelestafette van Nijmegen naar Den Haag: de Prinsjesestafette. En natuurlijk doen wij als college van Wijchen mee. We wandelen van Nijmegen naar Zetten op maandag 10 september. Loopt u met ons mee?
Wandelestafette van Nijmegen naar Den Haag
Wie Gelderland zegt, zegt ook Vierdaagse. Het grootste meerdaagse wandelevenement ter wereld. Deel van hét DNA van Gelderland. Daarom organiseert de provincie een wandelestafette. Doel is Gelderland extra onder de aandacht brengen. Het thema van het Prinsjesfestival dit jaar is ‘Democratie: Van ons! Voor ons! Door ons?!’. De Prinsjesestafette biedt de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan over onderwerpen die u belangrijk vindt.
Praktische informatie
Wij zijn ingedeeld op maandag 10 september om de eerste etappe van Nijmegen naar Zetten te lopen. Het vertrekpunt is Nijmegen/De Wedren. Het college hoopt u daar om 7.00 uur te ontmoeten om gezamenlijk de tocht van 18 kilometer te gaan lopen. We informeren u nog over het vervoer. Tijdens het lopen rijdt er een supportteam mee met EHBO, routecoördinator, pers etc. Voor versnaperingen en vertier langs de route zorgt de provincie.
Aanmelden
Per etappe kunnen zich maximaal 100 wandelaars aanmelden. Inschrijven kan tot 10 augustus. Meld u daarom snel aan via de link www.gelderland.nl/Aanmelden-Prinsjesestafette. Heeft u nog vragen? U kunt via e-mail [email protected] contact opnemen met Tanja Bruins.

Wat een Dag van Wijchen!
Met de zon hoog aan de hemel kon het niet anders dan een mooi wandelfeest worden. Wijchen was in opperbeste feeststemming. We kijken terug op een prachtige Dag van Wijchen.
Bedankt
We willen graag iedereen bedanken voor deze prachtige dag. Onze inwoners, ondernemers en vele vrijwilligers in de eerste plaats. Dank aan iedereen in Alverna, Balgoij, Niftrik, Woezik en Wijchen die van deze dag een feest hebben gemaakt. Een feest voor meer dan drieënveertigduizend wandelaars en tienduizenden bezoekers.
Dat feest begon met het versieren van het hele parcours. Nieuwe vlaggen en banieren aan de lantaarnpalen van Alverna tot aan Woezik. Volgend jaar willen we daar graag een vervolg aan geven. We houden u op de hoogte.
Nagenieten
Muziek op een overvolle Markt tijdens onze eigen Vierdaagsefeesten. Wijchen heeft zich van haar beste kant laten zien. Nog even nagenieten? U kunt op www.wijchen.nl nog een prachtige impressie van de Dag van Wijchen zien. Tot volgend jaar bij de 103e Vierdaagse!

Vergaderingen en bijeenkomsten
Eens in de twee weken is er op donderdag een politieke avond. De politieke avond bestaat uit verschillende onderdelen: gesprekstafels (informatie verzamelen), commissievergadering (meningsvorming), raadsvergadering (besluitvorming). Inwoners zijn van harte welkom. Op www.wijchen.nl/vergaderingen vindt u de agenda’s en de tijdstippen van de vergaderingen.

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl.
Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wil blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Verkeersbesluiten

 • Abersland 10e straat, Wijchen (reserveren 1 parkeerplaats voor het opladen van elektrische/plug-in hybride voertuigen).
 • Silvesterstraat, Wijchen (reserveren 1 parkeerplaats voor het opladen van elektrische/plug-in hybride voertuigen).

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen

 • Houtsestraat 12C t/m 12H, Balgoij (bouw 6 trekkershutten).

Verleende omgevingsvergunningen

 • Abersland 3608 en 3610, Wijchen (plaatsen kap 2 garages, afwijken maximale bouwhoogte).
 • Houtsestraat 12A, Balgoij (legaliseren hooiberg).
 • Houtzager 4, Wijchen (bouw woning, afwijken bestemmingsplan bouw buiten bouwvlak).
 • Pluvierstraat 9, Wijchen (uitbreiden woning, overschrijden rooilijn achterkant en afstand grens perceel).
 • Zesweg 95A, Wijchen (tijdelijk plaatsen mantelzorgunit).

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

 • Don Emanuelstraat ongenummerd, bij nr. 3,5,7 en 9, Wijchen (bouw appartementencomplex met winkels, verplaatsen inrit, afwijken bestemmingsplan bouwvoorschriften en uitvoeren grondwerkzaamheden).
 • Eindsestraat 30, Balgoij (bouw woning, afwijken bestemmingsplan, meer dan maximale inhoud).
 • Houtsestraat 12, Balgoij (bouw kas).
 • Houtsestraat 12 C t/m 12H, Balgoij (bouw 6 trekkershutten).
 • Passeweg 73, Wijchen (uitbreiden woning, afwijken bestemmingsplan bouw buiten bouwvlak).
 • Weg door de Berendonck 4, Wijchen (tijdelijk afwijken bestemmingsplan, sportevenement).
 • Weg door de Berendonck 29, Wijchen (tijdelijk afwijken bestemmingsplan, 3 keer overnachten).

Reacties

article
79827
Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Prinsjesestafette. Loopt u met ons mee?,
https://wijchen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20180725/gemeentepagina-gemeente-wijchen-week-02-10-januari-2018-29/
2018-07-25T08:30:29+00:00
https://wijchen.nieuws.nl/media/sites/379/2014/01/xn42ahhjfdhpl36eucxs3215r-gemeentenieuws.jpg
Gemeente Wijchen, Gemeentepagina Wijchen, wijchen
Gemeenteberichten