Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 49 – 12 december 2018

Foto: wijchen.nieuws.nl

Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. In de komende weken passen wij onze openingstijden aan, Tender TKWM van start, Lever je vuurwerkafval in en aangevraagde/verleende vergunningen.

In de komende weken passen wij onze openingstijden aan

  • Het Huis van de gemeente en de gemeentewerf zijn dinsdag 25, woensdag 26
   december en dinsdag 1 januari de hele dag gesloten.
  • Het Sociaal Wijkteam Wijchen is dinsdag 25, woensdag 26 december en dinsdag 1 januari gesloten. De inloop in het Noorderlicht is de hele kerstvakantie gesloten.
  • Loket Duurzaam Wonen Plus is gesloten van 24 december 2018 tot en met 4 januari 2019.

 Wij wensen u fijne feestdagen!

Tender TKWM van start
Als gemeente vinden we het belangrijk dat inwoners meer en beter betrokken worden bij nieuwe projecten. Een mooi voorbeeld daarvan is het centrumproject Tussen Kasteel en Wijchens Meer. De afgelopen tijd is er druk met inwoners en de gemeenteraad gesproken over richtlijnen voor een nieuw ontwikkelplan voor het gebied tussen het kasteel en het Wijchens meer. In gemeentetaal heet dat “het stellen van kaders.” Sinds afgelopen maandag kunnen projectontwikkelaars zich aanmelden voor een zogeheten tenderprocedure. Door te kiezen voor een tenderprocedure krijgen ontwikkelaars veel meer ruimte dan bij een normale aanbesteding. Zij krijgen nu vooraf géén kant-en-klaar ontwerpplan waarop zij kunnen inschrijven maar moeten zelf nadenken over een ontwerp. Dat ontwerp moet dus wél voldoen aan de richtlijnen. Zo is bijvoorbeeld duidelijk dat mensen veel waarde hechten aan duurzaamheid, uitstraling en leefbaarheid.

Maandag 10 december ging de tender van start. Ontwikkelaars of samenwerkende bedrijven (consortia) die zich uitgedaagd voelen om innovatie, duurzaamheid, beleving, historie en mensen met elkaar te verbinden, kunnen zich melden. Dat kan via Negometrix (www.negometrix.nl), projectnummer 110243.

Lever je vuurwerkafval in
Vuurwerk hoort bij een feestelijke jaarwisseling. Op 1 januari zijn veel straten bezaaid met vuurwerkafval. Dit is niet alleen geen gezicht, maar kan ook gevaarlijk zijn. Veel kinderen stropen op nieuwjaarsdag de straten af op zoek naar niet afgestoken vuurwerk.

Klaar met afsteken?
Ruim vuurwerkafval, nadat je het onschadelijk hebt gemaakt, meteen op. Je kunt het gewoon bij het restafval doen. Maar je kunt het afval woensdag 2 januari 2019 ook inleveren bij de gemeentewerf. Dan maak je kans op een leuke prijs. Veeg na het afsteken van je vuurwerk het afval bij elkaar, maak het goed nat en gooi het daarna pas in de afvalzak. Begeleid kinderen bij het opruimen van het afval en controleer of het vuurwerk echt nat is!

Lever je vuurwerkafval in en maak kans op een prijs!
Dit jaar verloot de gemeente Wijchen deze prijzen onder de mensen die vuurwerkafval inleveren:

 • 1 keer een iPad 128GB standaard
 • 1 Playstation 4
 • 5 keer bioscoopkaartjes voor 2 personen
 • 5 keer kaartjes voor zwembad de Meerval voor 2-4 personen

Wat zijn de regels?
Dit zijn de spelregels:

De restanten van het vuurwerk kun je woensdag 2 januari 2019 van 14.00 tot 20.00 uur inleveren bij de gemeentewerf aan de Kamerlingh Onnesstraat 13 in Wijchen. Voor iedereen die woensdag 2 januari vuurwerkafval inlevert, staat een kleine attentie klaar.

 • Lever het vuurwerkafval nat in, in de vuurwerk afvalzak of in een huisvuilzak.
 • Iedereen krijgt één lot voor iedere vijf kilo die je inlevert.
 • Wethouder Paul Loermans trekt uit alle loten de elf winnaars.
 • Iedere winnaar kan maar 1 prijs winnen.
 • Voor iedereen die vuurwerkafval inlevert, staat een kleine attentie klaar.
 • Alleen inwoners van de gemeente Wijchen mogen meedoen.
 • Medewerkers van gemeente Wijchen mogen niet meedoen aan deze actie.
 • Kinderen jonger dan 12 jaar moeten het afval onder begeleiding van een volwassene inleveren.
 • Woensdag 2 januari stuurt de gemeente Wijchen twee extra veegwagens op pad om vuurwerkafval mee op te ruimen op de plaatsen waar heel veel afval ligt. Als het vriest, kunnen de veegwagens niet rijden.Kijk ook op www.wijchen.nl/vuurwerk voor meer tips om veilig om te gaan met vuurwerk. 

Wanneer mag je vuurwerk afsteken?
Vuurwerk afsteken mag in onze gemeente alleen op oudejaarsdag vanaf 18.00 uur tot nieuwjaarsdag 2.00 uur. Buiten deze tijden mag je geen vuurwerk afsteken.

Vergaderingen en bijeenkomsten
Elke week is er op donderdag een politieke avond. De politieke avond bestaat uit verschillende onderdelen: gesprekstafels of informatiebijeenkomsten (informatie verzamelen), commissievergadering (meningsvorming), raadsvergadering (besluitvorming). Inwoners zijn van harte welkom. Op www.wijchen.nl/vergaderingen vindt u de agenda’s.

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl.
Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wil blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning Milieu

 • Wezelsedijk 36, Wijchen (sloop oude rundveestal en realisatie nieuwe jongveestal bij melkveehouderij).

Ontvangen sloopmeldingen

 • Grotestraat 62, Bergharen (garage en schuur).
 • Molenweg 25, Bergharen (twee bijgebouwen).
 • Provinciale weg N324 Wijchen kadastraal P 1602, 222, 60 en 19, (sloop duiker).

Kappen

 • Hoekgraaf bij nr. 6, Bergharen (1 eik)
 • Gerststraat bij nr. 30, Bergharen (2 eiken).
 • Veenseweg bij nr. 121, Wijchen (10 eiken en 2 acacia’s).

Ontvangen gebruiksmelding

 • Bijsterhuizen 3161, Wijchen (brandveilig gebruik bedrijfspand).

Besluit Maatwerkvoorschriften
Europaplein 87, Wijchen (besluit maatwerkvoorschrift afvalwater).

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen

  • Arendstraat 45, Wijchen (maken uitrit).
  • Blauwe Hof 7210, Wijchen (vervangen kozijnen).
  • Europaplein 85, (plaatsen LED schermen in etalage).
  • Gomarius Messtraat 3, Wijchen (verbouw en uitbreiden woning).
  • Heumenseweg 294 en 298, Wijchen (wijzigen verleende vergunning OV 2011 0408, bouw 2 woningen).
  • Liendensedijk 1, Batenburg (kap 1 kastanjeboom, 2 dennenbomen en plaatsen tijdelijke woonunits).
  • Veldsestraat 7, Bergharen (aanleggen warmte-koude buffer).

Verleende omgevingsvergunningen

 • Bijsterhuizen 3142, Wijchen (plaatsen stalen Mezzanine vloer).
 • de Flier 3202, Wijchen (plaatsen veranda).
 • Homberg 1005, Wijchen (bouw dakopbouw woning).
 • Huurlingsedam 74, Wijchen (verbouw langgevelboerderij tot woning).
 • Huurlingsedam, Houtzager, Veldwachter en Wagenmaker, Wijchen (bouw 60 woningen).
 • Klaverpad 11, Wijchen (bouw schuur en bakhuisje).
 • Laaksestraat 7, Batenburg, (bouw bedrijfswoning).
 • Veldsestraat 6, Bergharen (bouw schuur).

 

Reacties

article
84319
Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 49 - 12 december 2018
Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. In de komende weken passen
https://wijchen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20181212/gemeentepagina-gemeente-wijchen-week-02-10-januari-2018-46/
2018-12-12T08:30:31+02:00
https://wijchen.nieuws.nl/media/sites/379/2014/01/xn42ahhjfdhpl36eucxs3215r-gemeentenieuws.jpg
Gemeente Wijchen, Gemeentepagina Wijchen, wijchen
Gemeenteberichten