Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 12 – 20 maart 2019

Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Zet uw afval goed aan de straat, Download ‘MijnGemeente’ App en geef makkelijk uw melding door en aangevraagde/verleende vergunningen.

Zet uw afval goed aan de straat
Dar haalt iedere week afval bij u op. Samen kunnen we ervoor zorgen dat het afval goed en snel wordt opgehaald. Bijvoorbeeld door het afval goed aan de straat te zetten.
Wat doet Dar?
Dar zorgt ervoor dat de (digitale) afvalwijzer en app de juiste ophaaldagen voor uw adres aangeven. Wist u dat u ook een waarschuwing kunt installeren? Dan krijgt u bijvoorbeeld de avond van tevoren een melding welk afval Dar bij u ophaalt. Staat er vooraan in de wijk afval en is het niet uw vaste ophaaldag? Dat kan, want het kan zijn dat Dar in uw wijk op verschillende dagen afval ophaalt. Kijk daarom altijd in de app of (digitale) afvalwijzer. Is uw container of kunststof afval niet opgehaald? Geef het door aan Dar via [email protected] of via 024 371 60 00.

Wat kunt u doen?
Dit kunt u doen:

 • Zet uw afval op de ophaaldag om 7.30 uur aan de straat. Zet de container ’s avonds weer op uw eigen terrein.
 • Kijk of er op uw containers een sticker zit die aangeeft aan welke kant het handvat moet staan. Dat is het makkelijkste met leegmaken.
 • Knoop plastic+ zakken niet aan een container. Het scheelt veel werk als de medewerkers deze niet eerst los hoeven te maken.
 • Zet geen zakken met (rest)afval naast de (ondergrondse) containers. Deze neemt Dar niet mee en de zakken blijven als zwerfvuil achter in uw wijk.
 • Een extra doos oud papier mag u wel naast de papiercontainer zetten.
 • Stop geen ander afval in de GFT container. Dan leegt Dar de container niet.
 • Hard kunststof, zoals emmers en plastic stoelen, hoort niet bij het plastic+ afval. Breng dit gratis naar de milieustraat.

Download ‘MijnGemeente’ App en geef makkelijk uw melding door
Ziet u een losse stoeptegel of zwerfafval? Zit er een gat in de weg of ziet u overhangend groen? Is in uw straat de straatverlichting kapot of is er een verstopte put? Geef dit nu makkelijk door via de MijnGemeente App.
Hoe werkt het?

 • Download de app ‘MijnGemeente’ in de Google PlayStore of Apple App Store.
 • Kies ‘gemeente Wijchen’ en geef uw melding door.
 • Handig: u kunt ook een foto doorsturen.
 • Tip: zet locatievoorzieningen aan. Dan kunt u de plaats van de melding precies aangeven.
 • Heeft u geen smartphone? Geef dan uw melding via www.wijchen.nl/meldingdoen aan ons door.

Wat doen wij met uw melding?
Heeft u een melding doorgegeven? Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Wilt u op de hoogte blijven? Geef dit aan ons door. Dan laten wij het u weten als onze medewerkers het probleem hebben verholpen.
Wijkbeheer
Wij hebben Wijchen opgedeeld in vier gebieden (noord, centrum, zuid en buitengebied). Zij hebben ieder een eigen wijkteam. De vier teams houden Wijchen schoon, heel en veilig. Zij zorgen voor het onderhoud van de openbare ruimte. Een wijkbeheerder stuurt een wijkteam aan. Per wijk houden we één keer per jaar een klusmaand. In deze maand lossen de wijkploegen de kleine problemen zoveel mogelijk op. Wilt u weten wie uw wijkbeheerder is? Kijk dan op onze website.

Voorkom heling: weet wat u koopt
Misschien heeft u ook weleens iets gekocht voor een prijs die eigenlijk te mooi is om waar te zijn. De aankoop van dit soort spullen lijkt onschuldig en kan aantrekkelijk zijn. Er bestaat alleen een kans dat u een product koopt dat van diefstal afkomstig is. Het kopen en verkopen van spullen die gestolen zijn noemen we heling. U kunt meehelpen om heling te voorkomen. Wilt u weten hoe? Kijk dan op www.wijchen.nl hoe u dit kunt doen.

Vergaderingen en bijeenkomsten
Elke week is er op donderdag een politieke avond. De politieke avond bestaat uit verschillende onderdelen: gesprekstafels of informatiebijeenkomsten (informatie verzamelen), commissievergadering (meningsvorming), raadsvergadering (besluitvorming). Inwoners zijn van harte welkom. Op www.wijchen.nl/vergaderingen vindt u de agenda’s.

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl.
Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wil blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Vaststelling grondprijzen
De gemeenteraad van Wijchen heeft in de vergadering van 28 februari 2019 de grondprijzenbrief 2019 vastgesteld. In deze grondprijzenbrief zijn de grondprijzen voor de gemeente Wijchen vastgelegd.  Deze komt in de plaats van de grondprijzenbrief 2017. Op www.wijchen.nl vindt u de grondprijzenbrief 2019. De grondprijzenbrief 2019 treedt één dag na publicatie in werking.

Gehandicaptenparkeerplaats

 • Diepvoorde 1008, Wijchen
 • Diepvoorde 2235, Wijchen
 • Lindenstraat 3A, Wijchen
 • Kwartelstraat 23, Wijchen
 • Inrit de Flier 35ste straat, Wijchen
 • Antoniusstraat 4-6, Wijchen

Milieumelding

 • Celsiusstraat 36, Wijchen (veranderen bedrijf).

Mededeling voorgenomen kap

 • Marskramer achter nr. 60, Wijchen (1 wilg).
 • Sluiskamp voor nr. 3002, Wijchen (1 christusdoorn).

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen

 • Graafseweg 566, Wijchen (uitbreiden woning)
 • Hoeveweg 3, Balgoij (verbouw garagebedrijf met dienstwoning tot woning).
 • Homberg 2811, Wijchen (bouw tuinhuis).
 • Sluiskamp bij 3257 en 3198, Wijchen (kap 2 eikenbomen).
 • Touwslagerbaan 43, Wijchen (bouw overkapping/afscheiding platte dak achterzijde)
 • Weg door de Berendonck t.h.v. de Graafseweg, Wijchen (plaatsen reclamemast).

Verleende omgevingsvergunningen

 • Elzendweg 13 A, Wijchen (bouw woning).
 • Celsiusstraat 36, Wijchen (bouw bedrijfspand).
 • Kerkstraat 4, Batenburg (bouw overkapping/bijgebouw en zonnepanelen).
 • Laaksestraat 7, Batenburg (veranderen verleende vergunning OV20180247).
 • Mulder 15, Wijchen (deur in zijgevel woning).
 • Oosterweg 273, Wijchen (uitbreiden woning).
 • Veenseweg 18, Wijchen (veranderen brandcompartimentering).

 

Reacties