Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 14 – 3 april 2019

Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Komende weken andere ophaaldagen oud papier, Kent u iemand die een lintje verdient?, Hondenlosloopverbod uiterwaarden Balgoij en verleende aangevraagde vergunningen

Hondenlosloopverbod uiterwaarden Balgoij
Er komt een hondenlosloopverbod in de uiterwaarden bij Balgoij en een groot deel van de Loonse Waard. Ook stellen wij algemene toegangsregels op. Wat dit betekent, leest u hieronder.
Wat betekent dit voor u?
In een groot deel van de uiterwaarden mag uw hond niet meer los lopen. Wandelen met uw hond aan de lijn mag wel. Ten westen en oosten van de jachthavens maken wij het terrein beter geschikt voor loslopende honden. Met afrasteringen en borden maken wij duidelijk waar welke regels gelden. Loslopen en zwemmen van honden blijft in een deel van het gebied mogelijk.
Wanneer gaat het verbod in?
Het losloopverbod gaat woensdag 8 mei in. Voor deze datum kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen het besluit. Op overheid.nl leest u hoe u bezwaar kunt maken. Op 8 mei plaatsen wij de borden en afrasteringen. Daarna handhaven onze toezichthouders het verbod.
Waarom een verbod?
In de uiterwaarden leven verschillende beschermde diersoorten. Loslopende honden verstoren de leefomgeving van deze diersoorten. De wet eist dat wij alles wat de leefomgeving verstoort, voorkomen.
Hebt u vragen?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Stuur dan via [email protected] een e-mail aan Lambert van Beusekom.

Kent u iemand die een lintje verdient?
2020, Het klinkt nog ver weg. Maar als u iemand kent die flink in het zonnetje gezet mag worden, moet uw aanvraag voor een Koninklijke onderscheiding uiterlijk 1 juni 2019 bij ons binnen zijn. In Wijchen zijn veel mensen actief als vrijwilliger die in aanmerking kunnen komen voor dit bijzondere blijk van maatschappelijke waardering. Maar het zijn anderen die eraan moeten denken hen voor te dragen.
Wie komt in aanmerking?
De kandidaat moet in Wijchen wonen en heeft zich minimaal vijftien jaar bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de samenleving. De tijdsbesteding moet intensief zijn. Voorbeelden zijn langdurig bestuurslidmaatschap of ander onbetaald vrijwilligerswerk voor een kerk, organisatie of vereniging.
Hoe draag ik iemand voor?
U draagt een persoon voor door het voorstelformulier helemaal in te vullen. Verder schrijven nog minstens twee personen een brief waarin zij uitleggen waarom zij vinden dat deze persoon een lintje verdient. Lever deze brieven samen met het ingevulde voorstelformulier uiterlijk 1 juni 2019 in bij de gemeente Wijchen.
Meer informatie
Op www.wijchen.nl vindt u meer informatie en het voorstelformulier. Twijfelt u of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding? Of heeft u hulp nodig bij de aanvraag? Neemt u dan contact op met Sandra Langeslag via [email protected] of via 088 432 71 10.

Breng oude kleding naar de textielcontainer
Nu de dagen langer worden en de winter voorbij is, kan de zomerkleding de kast in en de winterkleding eruit. Wilt u oude kleding wegdoen of zijn uw lakens en handdoeken versleten? Doe het dan in de textielcontainer bij u in de buurt of op de milieustraat. Textiel dat u niet meer kunt dragen, of dat kapot is, gebruiken we weer voor nieuwe producten. Zo wordt oud textiel, nieuw textiel. Kijk! Afval=grondstof  als u het goed scheidt.
Wat mag allemaal in de textielcontainer?

 • Alle kleding, ook als het kapot is.
 • Schoenen, per paar samengebonden.
 • Linnengoed, zoals lakens en handdoeken.
 • Knuffels.
 • Kapot textiel.
 • Doe textiel schoon en droog in een gesloten zak in de textielcontainer.

Kijk op www.dar.nl/textiel voor alle informatie over textiel.
Waar staan textielcontainers?
Wilt u weten waar een textielcontainer bij u in de buurt staat? Op www.dar.nl/containerlocaties vindt u de container bij u in de buurt.

Komende weken andere ophaaldagen oud papier
Haalt Dar altijd op zaterdag uw oud papier op? Kijk dan op de digitale afvalwijzer www.dar.nl/afvalwijzer of de Dar app wanneer Dar de komende weken uw oud papier ophaalt. Vanwege Koningsdag kan uw ophaaldag voor oud papier deze maand anders zijn dan u gewend bent.

Vergaderingen en bijeenkomsten
Elke week is er op donderdag een politieke avond. De politieke avond bestaat uit verschillende onderdelen: gesprekstafels of informatiebijeenkomsten (informatie verzamelen), commissievergadering (meningsvorming), raadsvergadering (besluitvorming). Inwoners zijn van harte welkom. Op www.wijchen.nl/vergaderingen vindt u de agenda’s.

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl.
Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wil blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Milieumelding

 • Heilige Stoel 4180, Wijchen (veranderen bedrijf).

Ontvangen gebruiksmelding

 • Oude Klapstraat 10, Wijchen (brandveilig gebruik bedrijfspand).
 • Spoorstraat 6, Wijchen (brandveilig gebruik restaurant).

Besluit Maatwerkvoorschriften

 • Celsiusstraat 18, Wijchen (maatwerk afvalwaterdebiet van Plaza Foods B.V.).

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen

 • Campuslaan 11, Wijchen (permanent plaatsen 2 zeecontainers).
 • Den Berg 5, Wijchen (uitbreiden woning).

Verleende omgevingsvergunningen

 • Bijsterhuizen 2027, Wijchen (verbouwing in bedrijfspand).
 • Diemewei 4423, Wijchen (plaatsen dakkapel).
 • Marskramer 89, Wijchen (plaatsen 2 dakkapellen).
 • Mussenbergseweg 12, Wijchen, (veranderen verleende vergunning OV20150239).

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

 • Bijsterhuizen 3140, Wijchen (veranderen/veranderen werking van inrichting).
 • Graafseweg 781, Wijchen (vergroten bedrijfspand).
 • Sint Jorispad 41, Wijchen (afwijken bestemmingsplan).
 • Tienakker 4, Wijchen (plaatsen airco op plat dak).

 

Reacties