Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 48 – 27 november 2019

Foto:

Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Streekomroep regio Nijmegen, Heeft u grip op uw energierekening?, Verkoop grond door gemeente Wijchen en aanbevraagde/verleende vergunningen.

Verkoop grond door gemeente Wijchen
De gemeente Wijchen verkoopt grond. Dit doen wij via een openbare inschrijving. Dit betekent dat iedereen kan inschrijven. Het gaat om de volgende stukken grond:

 1. Een perceel grond, kadastraal bekend Gemeente Wijchen, sectie H nr. 5131 groot ca 5501m2, gelegen nabij Urnenveldweg te Wijchen;
 2. Een perceel grond, kadastraal bekend, Gemeente Wijchen, sectie L, nr 124 groot 1420m2, gelegen op de hoek Achterloseweg / Hazenpad te Wijchen.

Informatie & inschrijven
De inschrijfvoorwaarden, informatie over de percelen en het inschrijfbiljet kunt u krijgen bij notaris Bruggink en Van Beek, Oosterweg 6 in Wijchen. U kunt ze ook downloaden via www.wijchen.nl/openbareinschrijving.

U kunt inschrijven tot woensdag 11 december 2019. Wij maken uiterlijk woensdag 18 december 2019 bekend wie de grond mag kopen.

Heeft u grip op uw energierekening?
Weet u hoeveel elektriciteit en gas u zelf gebruikt? En welke apparaten veel stroom nodig hebben? Volgens Milieu Centraal gaat zo’n 86 procent van uw energierekening op aan kosten waar u zelf invloed op heeft.
Milieu Centraal: “In 2019 is de gemiddelde energierekening van een Nederlands huishouden 1.910 euro. Zo’n 54 procent gaat op aan gas en 33 procent aan stroom. Ongeveer 14 procent van de jaarlijkse energierekening bestaat uit vaste kosten voor de netbeheerder en het energiebedrijf”.
Uw energierekening kunt u zelf omlaag brengen, bijvoorbeeld door uw huis zuiniger te verwarmen, beter te isoleren en slim met apparaten om te gaan.
Hulp nodig?
Het energieloket, Loket Duurzaam Wonen Plus, kan u helpen met vragen over offertes, adviseert u over de financieringsmogelijkheden en ondersteunt u bij het aanvragen van een subsidie of lening. Stel uw vraag via [email protected] , bezoek het digitale loket op www.duurzaamwonenplus.nl of kom langs bij het loket geopend elke donderdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur in het Huis van de gemeente in Wijchen.

De werkorganisatie Druten Wijchen is op zoek naar:
Enthousiaste medewerkers wijkbeheer voor (36 uur per week)
Ben jij onze nieuwe enthousiaste collega die wil werken aan de kwaliteit van de woonomgeving van de inwoners van de gemeente Wijchen?
Heb je passie voor je vak, ben je flexibel, een aanpakker en kun je goed samenwerken?
Dan zoeken wij jou voor het team ruimtelijk beheer van de Werkorganisatie Druten Wijchen.
Je kunt de volledige vacature omschrijving vinden op http://www.werkeningelderland.nl/. Je schriftelijke reacties voorzien van CV kun je voor 9 december 2019 mailen naar [email protected].

Streekomroep regio Nijmegen
Stichting Streekomroep RN7 heeft bij het Commissariaat voor de Media (CvdM) een aanvraag ingediend voor aanwijzing als lokale publieke omroep in de gemeente Wijchen. De stichting heeft ook een aanvraag ingediend bij de gemeenten Beuningen, Druten Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen, en Overbetuwe.
Dat betekent dat de procedure voor de zendvergunning van een lokale publieke media-instelling voor alle bovenstaande gemeenten is geopend en dat partijen, die voor aanwijzing in aanmerking willen komen in een of meer van bovenstaande gemeenten, zo spoedig mogelijk een aanvraag bij het CvdM moeten indienen.
Kijk op www.wijchen.nl bij nieuws voor meer informatie over de aanwijzingsprocedure.

Vergaderingen en bijeenkomsten
Elke week is er op donderdag een politieke avond. De politieke avond bestaat uit verschillende onderdelen: gesprekstafels of informatiebijeenkomsten (informatie verzamelen), commissievergadering (meningsvorming), raadsvergadering (besluitvorming). Inwoners zijn van harte welkom. Op www.wijchen.nl/vergaderingen vindt u de agenda’s.

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl.
Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wilt blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Mededeling voorgenomen kap
Wijchen

 • Kasteellaan ter hoogte van nr. 27; 1 acacia
 • Abersland ter hoogte van nr. 2949; 1 es

Bergharen

 • Hogeveld naast nr. 13; 9 populier

 Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen

 • Kelvinstraat en Weegbree ongenummerd, Wijchen (bouwen van 28 woningen, het kappen van bomen i.v.m de bouw, het aanleggen/ veranderen van uitwegen en het aanleggen/ veranderen van de wegen).
 • Laarsdijk 3, Bergharen (bouwen van melkveestal).
 • Leostraat 32, Wijchen (aanleggen van een inrit).
 • Nieuweweg 190, Wijchen (het kappen van een boom).
 • Ruffelseweg 1, Batenburg (bouwen van een nieuwe vleesvarkensstal).
 • Spoorstraat 60, Wijchen (het kappen van een boom).
 • Touwslagersbaan 49, Wijchen (plaatsen van een schutting op een plat dak).
 • Veerstraat 1, Batenburg (plaatsen van zonnepanelen op een dak van een kippenhok).
 • Vormerseweg 7, Wijchen (het kappen van een boom).

Verleende omgevingsvergunningen

 • Houtzager 50 (kavel 142), Wijchen (bouw van woning).
 • Molenweg 57, Bergharen (wijzigen van de situering van het bijgebouw).
 • Veldsestraat 7, Bergharen (wijzigen van de situering van de poort).

Ontvangen sloopmelding

 • Hoogbroekseweg 31, Wijchen (het geheel slopen van een bijgebouw met asbesthoudend materiaal).

 

 

 

 

Reacties