Kruising Meerdreef/’t Laantje wordt veiliger gemaakt

Foto: Candis Shots via Pixabay

Een nieuwe oversteekvoorziening in Randweg Noord is een van de maatregelen die de gemeente Wijchen neemt om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ook wordt de veiligheid verbeterd bij de kruising Meerdreef/’t Laantje in Wijchen.

Wijchen heeft ongeveer 126.000 euro gekregen uit de ‘Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021’. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft voor het veiliger maken van gevaarlijke kruisingen, fietspaden, wegen en rotondes tot en met volgend jaar 165 miljoen euro vrijgemaakt. Dat geld gaat naar circa 190 gemeenten, alle provincies en 2 waterschappen, schreef minister Cora van Nieuwenhuizen eerder deze week aan de Tweede Kamer.

Fietsveiligheid verbeteren

Foto: gerardom via Pixabay

Wijchen besteedt het geld onder meer ook aan het verbeteren van de fietsveiligheid, zoals kantmarkering op enkele fietspaden in een bosrijke omgeving. Ook het nieuwe fietspad langs de Ravensteinseweg (dat al bijna gerealiseerd is) wordt uit de bijdrage gefinancierd. Verder worden snelheidsremmende maatregelen in de kern Hernen genomen.

Onveilige verkeerssituaties

Overheden konden tot september bij het ministerie een aanvraag doen voor de aanpak van onveilige verkeerssituaties. Om het geld te krijgen, moeten de overheden ook zelf eenzelfde bedrag investeren in de aanpassing. Voor de komende 10 jaar heeft het kabinet een half miljard euro gereserveerd om gevaarlijke situaties te verbeteren.

Zie ook:
Wijchen krijgt geld voor verkeersmaatregelen

Reacties