Particulieren zorgen voor 49 nieuwe woningen

Foto: Archief wijchen.nieuws.nl

In 2020 kregen 23 particuliere plannenmakers groen licht van het college van Wijchen om in totaal 49 nieuwe woningen te bouwen. Bij een kleinschalig particulier woningbouwinitiatief gaat het om maximaal 4 woningen. Bijna twee derde van deze woningen staat straks in de kleine kernen.

De woningen zijn bestemd voor verschillende leeftijden en portemonnees en dragen bij aan het oplossen van het woningtekort. Wethouder Geert Gerrits van Wonen is blij met deze initiatieven: “Deze kleinschalige bouwplannen dragen bij aan de leefbaarheid van de kernen. De aard van de initiatieven is divers. Het merendeel gaat over nieuwbouw, onder andere voor starters en senioren. Ook hergebruik en splitsing van bestaande panden komt regelmatig voor. De kwaliteit en veelzijdigheid van de plannen is hoog. Ze zijn daarom van toegevoegde waarde voor onze gemeente.”

Woningbouwprojecten

De druk op de regionale woningmarkt is groot. Regio Arnhem Nijmegen zit bij de top 3 van de locaties in Nederland die met een groot woningtekort kampen. Er is ook behoefte aan een fors aantal nieuwe woningen in Wijchen. In de gemeente komen er in 10 jaar tijd er zo’n 1500 woningen bij. Maar juist in de kleine kernen biedt de gemeente ruimte aan lokale kleinschalige initiatieven zoals CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) en KPI (kleinschalige particuliere initiatieven). Er zijn inmiddels 6 CPO-initiatieven in Wijchen.

Tegelijk werkt de gemeente aan grotere woningbouwprojecten zoals Wijchen-West, Huurlingsedam, Tussen Kasteel en Wijchens Meer, Kraanvogel en Hart van Zuid.

Wethouder Geert Gerrits. Foto: Gemeente Wijchen

Positief effect

Twee keer per jaar beoordeelt de gemeente de ingediende initiatieven. Hierbij worden eisen gesteld aan – onder andere – de kwaliteit van de woningen en aan de meerwaarde die ze bieden voor het oplossen van de tekorten op de woningmarkt.

“Dit betekent dat niet elk plan vanzelf de eindstreep haalt”, legt Gerrits uit. “Maar door deze aanpak krijgen we wel kwalitatief betere plannen. Plannen die beter aansluiten bij de behoefte en bovendien een positief effect hebben op onze woon- en leefomgeving.”

Zie ook:
ACHTERGROND: 1500 woningen in 10 jaar in Wijchen

150 woningen erbij in Huurlingsedam

 

Reacties