B en W: huidige geluidsnormen windturbines gelden

Foto: Peggy und Marco Lachmann-Anke via Pixabay

Op verzoek van Kernachtig Wijchen zal de gemeente Wijchen het risico van gezondheidsklachten door geluidshinder van windturbines bij de werkorganisatie RES Arnhem Nijmegen onder de aandacht brengen.

Kernachtig Wijchen had in schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders diverse zaken aangekaart mede naar aanleiding van de plannen voor het plaatsen van 3 windturbines bij Bijsterhuizen. De gemeente heeft laten weten de geluidsnormen van alle plannen voor windenergie op grond van de geldende wet- en regelgeving te toetsen. Als de wet- en regelgeving wordt aangepast zal de gemeente hieraan moeten voldoen.

Advies GGD

De lokale fractie wilde onder meer weten wat het stadpunt is over de huidige, niet meer actuele norm voor geluidsoverlast bij windmolens. Het college laat weten dat het zich houdt aan de huidige wet- en regelgeving. Verder antwoordt het college dat het bij de evaluatie en eventuele actualisatie rekening zal houden met de dan geldende wettelijke normen voor geluid. Daarnaast wordt rekening gehouden met het gezondheidskundig advies van GGD Gelderland-Zuid over windturbines.

Energiestrategie

Op verzoek van Kernachtig Wijchen kaart de gemeente het risico van gezondheidsklachten door geluidhinder van windturbines aan bij de werkorganisatie RES. In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes voor de wijze waarop het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden.

Zie ook:
College Wijchen wil windmolenpark bij Bijsterhuizen

 

Reacties