UPDATE Ondanks verbod meer schade door vuurwerk

Foto: Collage foto's gemeente Wijchen

Ondanks het vuurwerkverbod zijn er ook dit jaar tijdens de jaarwisseling weer vernielingen in de openbare ruimte aangericht. Een eerste inspectieronde door de gemeente laat zien dat de schade ongeveer 21.000 euro bedraagt. Vergeleken met vorig jaar is dit een forse stijging.

In totaal zijn er 10 verkeersborden, 31 afvalbakken en 10 straatkolken vernield. Bij de tunnel Veenhof is een deksel van een pompput opgeblazen en bij sportpark Woezik een lichtmast. Aan openbare gebouwen is geen schade veroorzaakt. In totaal zijn er 57 gemeentelijke objecten in de openbare ruimte vernield. Hoewel dit aantal lager ligt dan vorig jaar, is wel het schadebedrag ruim 4600 euro hoger.

In de wijk Kraaijenberg en aan de Meerdreef zijn drie bushokjes vernield (niet van de gemeente) en langs de Zuiderdreef is een verdeelkast van de KPN opgeblazen. Deze schades zijn voor rekening van de eigenaars.

Wethouder Paul Loermans. Foto: Gemeente Wijchen

Brandhaarden

“We hebben natuurlijk ook maatregelen genomen om vernieling te voorkomen”, zegt Paul Loermans, wethouder Openbare Werken. “Zo zijn van heel veel afvalbakken de binnenbakken verwijderd. Anderen zijn voorzien van een afsluitklep. Op oudejaarsdag zijn onze wijkmedewerkers door de gemeente gereden op zoek naar potentiële brandhaarden. Op een paar plekken hebben zij papier en pallets weggehaald.”

Van de bijna 550 afvalbakken zijn enkele dagen voor de jaarwisseling op de meest ‘gevoelige’ plekken – meestal locaties zonder sociale controle – circa 150 binnenbakken verwijderd. In Wijchen Zuid en in Noord zijn op een aantal plaatsen papier en pallets verwijderd. In opdracht van de gemeente heeft Dar de diverse kledingcontainers verwijderd of afgesloten. Desondanks zijn in Diepvoorde en Elsland een aantal brandjes gesticht waarbij onder meer huisraad, een aanhanger, een koelkast en afvalcontainers in de brand gestoken zijn.

Evenals vorig jaar zijn ook dit jaar in het centrumgebied in aantal de meeste vernielingen aangericht. Wat opvalt is dat in Wijchen Noord het schadebedrag ruim 3 maal hoger is dan vorig jaar. Het grote aantal vernielde afvalbakken, het opgeblazen pompput deksel en de lichtmast zijn daar de oorzaak van.

In onderstaande tabel staat de onkostenverdeling van de rond de jaarwisseling aangerichte schades per wijk. Ter vergelijk zijn ook de bedragen van 2015-2019 vermeld.

Bron: Gemeente Wijchen

Vernielingen

Van de schades is aangifte gedaan. Veel van de vernielde objecten zijn inmiddels al vervangen. De komende weken is de gemeente nog bezig om alle vernielingen te herstellen.

Reacties