Terrein Bergharen wordt klaargemaakt voor woningen

Foto: Capri23auto via Pixabay

In Bergharen wordt op maandag 4 januari begonnen met de werkzaamheden voor het bouwklaar maken van het terrein achter de Dorsvlegel in Bergharen. Daar zullen op termijn 12 woningen worden gebouwd.

Het werk bestaat uit het aanleggen van riolering, het maken van een bouwweg en de aanleg van een compensatiegebied voor bouwproject De Steenuil. Gebr. Remmits uit Wijchen zal de werkzaamheden voor de gemeente Wijchen gaan uitvoeren.

Wanneer dat klaar is zal de aanleg van elektriciteits- en waterleidingen plaatsvinden. Deze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door de gezamenlijke nutsbedrijven. Het bouwen van de 12 woningen zal plaatsvinden nadat deze werkzaamheden klaar zijn.

Het bouwen van woningen geeft vaak wat overlast in de vorm van extra verkeer zoals vrachtwagens en werkbussen. Dat zal met name zijn op de route Molenweg-Keltenpad-Dorsvlegel.

In eigen beheer

Op het gebied langs de Molenweg berustte een agrarische bestemming, maar de gemeente Wijchen heeft samen met Vereniging De Rivierduin op 20 december 2018 een intentieovereenkomst getekend met als doel 12 woningen in eigen beheer te bouwen. Vereniging De Rivierduin is ontstaan als collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). CPO is een vorm van sociale projectontwikkeling waarbij de toekomstige bewoners van het gebied gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject.

Leefbaarheidsgroep

Gemeente Wijchen is voorstander van kleinschalige woningbouw in de kern van Bergharen. Op initiatief van de Leefbaarheidsgroep Bergharen is indertijd de behoefte voor woningbouw in de kern in een aantal bijeenkomsten gepeild. Er bleek belangstelling te zijn om door middel van nieuwe woningen de leefbaarheid op peil te houden. Er meldden zich circa 75 gegadigden voor nieuwe woningen, van wie de helft senioren. Daarop is door de gemeente de mogelijkheid geboden om een pilot te starten voor 8-12 woningen met als doel de vitaliteit van Bergharen een impuls te geven.

Foto: Google Maps

 

Zie ook:
Particulieren zorgen voor 49 nieuwe woningen

ACHTERGROND: 1500 woningen in ten jaar in Wijchen

Reacties