Bermonderhoud gemeente Wijchen niet altijd effectief

Is de ene kant van de weg hersteld, zet de gemeente Wijchen de paaltjes zo neer dat de andere kant wordt omgeploegd door een vrachtwagen. Zo blijven we bezig.

Foto door Wijkvereniging Wijchen West

Reacties