D66 Wijchen geeft extra variant voor ondertunneling spoorlijn

Er zijn al diverse varianten besproken, maar de spreekwoordelijke kogel is nog steeds niet door de kerk. Moet de spoorlijn ondertunneld worden en wat gaat dat dan kosten? Of heeft het verkeer toch minder last van de extra treinen dan verwacht?

ā€œIn oktober 2014 heeft de D66-fractie uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor een mogelijke nieuwe variant van een spoorse doorsnijding ter hoogte van de Hoefsestraat-Stationslaan. Het gaat hier om een variant die eerder in de jaren negentig van de vorige eeuw in het toenmalige structuurplan als variant is geopperd als onderdeel van de zgn Oostangent. In het kort komt deze variant er op neer dat er vanaf de Hoefsestraat bij de Kruisbergseweg of de Kraanvogelstraat een doorsteek komt schuin richting Stationslaan. Reden ook waarom in het verleden het in de oksel Hoefsestraat-spoorlijn gelegen stukje grond altijd is vrijgehouden.,ā€ aldus Willy Brink, woordvoerder namens D66 Wijchen

Op de commissievergadering van donderdag 29 januari staat dit punt op de agenda. In de beslisnota wordt aan deze mogelijke variant, ondanks het uitdrukkelijke verzoek van D66, geen woord meer gewijd. Brink vindt dit jammer want juist bij de discussie met betrekking tot een mogelijke ondertunneling is het, volgens hem, van belang tot een creatieve oplossing te komen. Ook wordt er in de beslisnota geen enkel inzicht gegeven in de kosten.

Omdat de D66-fractie grote behoefte had zicht te krijgen op wat er nu precies mogelijk is en over wat voor een kosten er wordt gesproken, heeft de D66-fractie zelf contact gehad met het ingenieursbureau HaskoningDHV en is er in overleg een 3-tal becijferingen gemaakt van de te verwachten kosten bij een 3-tal mogelijke varianten. Een van deze varianten is zoals hiervoor genoemd met doorsteek van Hoefsestraat naar Stationslaan.

Naast het feit dat met deze variant de Ringlaan open kan blijven en er een prima oplossing komt voor het fietsverkeer, zal deze variant voor een substantieel deel kunnen worden meegefinancierd door Prorail omdat een tweetal spoorwegovergangen kunnen verdwijnen en daar in dat geval bij Prorail een regeling voor is (spoorwegovergangen Hoefsestraat en Vijverlaan). De kosten bedragen ca. 16 miljoen (excl. BTW).

Er zullen aan de mogelijke variant, volgens Brink, ongetwijfeld ook nadelen zitten. Het is ook niet de variant die de D66-fractie op voorhand wil kiezen. Het is enkel de bedoeling dat ook de rechtstreekse doorsteek van de Hoefsestraat naar de Stationslaan serieus in het onderzoek als mogelijke variant wordt betrokken.

Reacties