Gelderse Podia bundelen krachten en delen kennis

Foto:

Bijna 20 Gelderse podia hebben zich recent verenigd in een samenwerkingsverband om elkaar te versterken: Gelderse Podia. Het betreft podia tot 600 stoelen, variërend van middelgrote zalen met betaalde professionele krachten tot kleine theaters die draaien op het enthousiasme en de inzet van vrijwilligers. Allemaal delen zij overduidelijk één ding: passie voor theater! ’t Mozaïek uit Wijchen doet natuurlijk ook mee.

Gezamenlijke belangenbehartiging en onderlinge kennisdeling zijn de voornaamste doelen van deze jonge vereniging. Posttheater Arnhem nam het initiatief en peilde de belangstelling onder de Gelderse theaters. Velen reageerden positief en gaandeweg haakten meer podia aan. Het ledenaantal groeit nog steeds en het enthousiasme van de deelnemers is groot. Overlegmomenten worden benut om expertise te delen over bijvoorbeeld programmering, vrijwilligersbeleid en marketing. Ook kijken de podia naar gezamenlijke projecten, bijvoorbeeld samen met Cultuurmij Oost, de Gelderse cultuurorganisatie die graag haar medewerking aan dit initiatief verleent.

De theaters van Gelderse Podia zijn zonder uitzondering plekken waar cultuur broeit en groeit, door hun beperkte grootte zijn deze theaters goed in staat om verbinding te zoeken met een diversiteit aan doelgroepen. Ook bieden deze podia vaak aanstormend talent een kans om te spelen en zich te ontwikkelen tot een gevestigd artiest. De provincie erkent de waarde van deze podia, heeft de startfase van dit samenwerkingsverband ondersteund en is nu in gesprek met Gelderse Podia voor het verdere vervolg. Op deze manier hoopt Gelderse Podia álle podia in de provincie een stem te geven in het provinciale beleid en in het landelijke netwerk van podia en fondsen. 

Reacties