D66 Wijchen wil duidelijkheid over situatie op de Wighenerhorst

Foto: Google maps

Door een voorgenomen besluit van het college van B&W Wijchen, zitten bewoners van bungalowpark Wighenerhorst al maanden in onzekerheid. D66 Wijchen noemt dit een onwenselijke situatie en vindt dat de gemeente Wijchen de grondrechten van mensen, in het bijzonder van kinderen, moet koesteren. Daarbij steunen zij op artikel 8 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens: recht op eerbiediging van privé- en familieleven.

Uit de recente informatienota aan de gemeenteraad (oktober 2019) blijkt dat de definitieve besluiten (het daadwerkelijk opleggen van de last onder dwangsom) gefaseerd worden verzonden. Echter, een goed visievormend gesprek over de toekomst van de Wighenerhorst, de camping en het buitengebied aldaar heeft tot op heden niet plaatsgevonden in de gemeenteraad. D66 is van mening dat dit gesprek plaats zou moeten vinden en in eventuele vervolgtrajecten maatwerk en menselijke maat essentieel zijn.

Op 3 oktober heeft D66 Wijchen vanwege bovenstaande schriftelijke vragen ingediend om o.a duidelijkheid te verkrijgen omtrent de situatie.

Reacties