Wijchen heeft honderden extra woningen nodig

Foto:

De gemeente Wijchen moet tot 2030 nog zo’n 1500 woningen realiseren. Dat zijn 500 tot 900 extra woningen bovenop de al bestaande plannen. In dezelfde periode moeten in de regio Arnhem-Nijmegen duizenden woningen worden bijgebouwd. Dat blijkt uit het regionale Woningmarktonderzoek dat vrijdag werd gepresenteerd. De bouwopgave voor de regio is daarmee fors hoger dan eerdere voorspellingen.

1500 woningen tot 2030 Voor de gemeente Wijchen groeit de bouwopgave naar globaal 1500 woningen voor de periode tot 2030. Uit het onderzoek blijkt een sterke behoefte in Wijchen aan betaalbare woningen voor 1- en 2-persoons huishoudens. De forse toename van de bouwopgave wordt deels veroorzaakt door een woningtekort in de regio. Dit tekort blijkt groter dan eerder verwacht, vooral in de regio Nijmegen. Een tweede reden voor de extra woningbehoefte is de groei van het aantal huishoudens. Deze groei gaat ook na 2030 nog door, terwijl eerder werd gedacht dat vanaf dat jaar weer sprake zou zijn van een afname van het aantal huishoudens.

Wethouder Wonen Geert Gerrits: “De toenemende druk op de woningmarkt ontgaat ons natuurlijk niet. De urgentie is hoog, we moeten aan de slag. Tot begin vorig jaar werden plannen nog afgeremd door de provincie. Inmiddels hebben we soepelere en betere afspraken kunnen maken. Onder andere is afgesproken om een tempoversnelling in te zetten.” Voor wat betreft de stikstofdiscussie ziet Wijchen op dit moment geen reden om plannen te vertragen. “We gaan ervan uit dat het rijk met adequate oplossingen komt”, aldus Gerrits.

Voor Gerrits blijft het sturen op kwaliteit het allerbelangrijkste: “Wat mij betreft blijven we sturen op gemêleerde wijken. Dus wijken met verschillende typen huizen, zowel huur als koop. We moeten geen probleemwijken voor de toekomst gaan creëren. De opgave is daardoor best complex. Ook vind ik dat we moeten blijven investeren in de kwaliteit en leefbaarheid van de bestaande wijken. Dat wordt alleen maar belangrijker als er extra nieuwbouw bijkomt.” Voor de extra bouwopgave heeft de gemeente Wijchen nog geen concrete locaties in beeld. Gerrits: “We zullen in elk geval het gesprek aangaan over fase 3 van de Huurlingsedam”.

Reacties