Ondernemers met digi-wens kunnen zich melden

Foto: Gerd Altmann via Pixabay

Ondernemers die hulp willen bij bijvoorbeeld het opzetten van een webshop of andere digitale ondersteuning willen, kunnen zich melden bij de gemeente Wijchen. Door een akkoord over de MKB-deal kunnen mkb-bedrijven dit jaar een beroep doen op digitale ondersteuning.

MKB-deals zijn samenwerkingen van gemeenten en provincies om het brede mkb te versterken. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wil zo regionaal het midden- en kleinbedrijf stimuleren. Er zijn landelijk in totaal 22 MKB-deals.

Regiogemeenten

Regio Arnhem Nijmegen diende de deal [email protected] Together in om een impuls te geven aan digitalisering in het mkb. Het ministerie van EZK kende hiervoor een bedrag van 400.000 euro toe. De totale investering in het mkb bedraagt 1,6 miljoen euro, dankzij een belangrijke financiële bijdrage van de regiogemeenten, onder meer gemeente Wijchen.

De achttien gemeenten in Regio Arnhem Nijmegen gaan de komende 3 jaar samen met de provincie Gelderland en diverse belangen- en ondernemersverenigingen honderden midden- en kleinbedrijven in de regio helpen bij uiteenlopende vragen en investeringen rond digitalisering; van het opzetten van een webshop of socialmediacampagne tot het ontwikkelen van afzetmarkten en verdienmodellen.

Wethouders van gemeenten die de MKB-deal [email protected] Together indienden. Rechtsvoor de Wijchense wethouder Nick Derks. Foto: The Economic Board

Wethouder Derks

De Wijchense wethouder Nick Derks zei eerder op wijchen.nieuws.nl: “Met de MKB-deal helpen we het lokale mkb zich voor te bereiden op de toekomst. Zeker nu steeds meer aankopen online worden gedaan.”

Ondernemers die een beroep willen doen op de MKB-deal kunnen een e-mail sturen naar [email protected]. De gemeente geeft dan de naam door aan de uitvoerende organisatie van de MKB-deal.

 

Reacties