Wijchen maakt extra woningbouwplannen

Foto: Satya Prem/Pixabay

De komende jaren worden in Wijchen ruim 1800 nieuwe woningen gebouwd. Het woningtekort in de regio Arnhem-Nijmegen bleek vorig jaar nog een stuk nijpender dan eerder werd aangenomen. Om de achterstand in te lopen heeft Wijchen extra plannen in voorbereiding.

In de afgelopen 4 jaar zijn er in Wijchen ruim 600 nieuwe woningen bijgekomen. Daarmee lag de productie van de gemeente in lijn met de regionaal gemaakte afspraken. Omdat het woningtekort groter is dan gedacht worden tot 2030 ruim 1800 nieuwe woningen gebouwd. De actuele woningbouwopgave voor Wijchen tot 2030 is 1430 nieuwe woningen. Om het huidige woningtekort adequaat aan te pakken moeten er versneld woningen worden toegevoegd aan de voorraad. In de periode 2020 tot 2025 betekent dat 1070 woningen erbij in Wijchen.

In de regio Nijmegen en omgeving is afgesproken dat gemeenten ruim inzetten op nieuwe plannen, om uitval en uitstel op te kunnen vangen, maar ook om snel te kunnen anticiperen op veranderende omstandigheden in de markt. De afspraak is om tot 130 procent van de opgave (1430 woningen) aan plancapaciteit te reserveren. Voor Wijchen betekent dit dat er plannen worden gemaakt voor ruim 1850 woningen voor de periode tot 2030.

Kwaliteit

Wethouder Geert Gerrits. Foto: Gemeente Wijchen

De plannen staan in de Lokale Uitvoeringsagenda Wonen 2020-2030, die deze week door het college is vastgesteld. Wethouder Geert Gerrits van Wonen: “We hebben veel plannen in voorbereiding. Dat moet ook, want de woningnood is hoog in onze regio. Daarom richten we ons vooral op plannen die snel van de grond kunnen komen.”

Naast snelheid en aantallen, richt het college zich met nadruk ook op het realiseren van een goede woon- en leefkwaliteit. “De kwaliteit van een nieuwe wijk mag je nooit uit het oog verliezen. Snelheid is belangrijk, maar we willen ook dat deze wijken over 30 jaar nog steeds fijne, leefbare wijken zijn”, aldus Gerrits.

Betaalbaar

Inzet is dat zeker de helft van de nieuwe woningen in het betaalbare en sociale segment komen, zowel huur- als koopwoningen. Ook probeert de gemeente om vooral voldoende woningen te bouwen voor kleine huishoudens, zoals senioren en starters. Dat betekent dat dat niet alleen binnenstedelijk kan; bovendien wil de gemeente de groene ruimte binnen de wijken en kernen behouden. Om versneld woningen te bouwen wordt daarom gekeken naar uitbreidingslocaties zoals Huurlingsedam fase 3 (in totaal komen daar 800 tot 900 nieuwe woningen) en Wijchen-West. Ook wordt gewerkt aan plannen als Tussen Kasteel en Wijchens Meer, Kraanvogel en Hart van Zuid.

In de kernen rondom Wijchen wordt de vorming van bijvoorbeeld CPO’s (collectief particulier opdrachtgeverschap) en kleinschalige particuliere initiatieven (KPI’s) gestimuleerd. Particuliere initiatieven hebben de afgelopen jaren voor ruim 10 procent bijgedragen aan de totale woningbouwrealisatie.

Zie ook:
ACHTERGROND: 1500 woningen in 10 jaar in Wijchen

Particulieren zorgen voor 49 woningen

 

 

Reacties

Cookieinstellingen