Geboren in 1987: afspraak maken voor vaccinatie

Foto: DoroT Schenk/PIxabay

Mensen uit 1987 kunnen vanaf vandaag  hun vaccinatieafspraak bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst maken. Daar krijgen zij het vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna.

De afspraak kan gemaakt worden via www.coronavaccinatie-afspraak.nl  Hiervoor is een DigiD-inlogcode nodig. Mensen uit 1987 ontvangen vanaf donderdag 10 juni de uitnodigingsbrief voor de vaccinatie per post. In totaal zijn er ruim 223.000 mensen geboren in 1987.

Dubbele uitnodiging

Als mensen een vaccinatie hebben gekregen worden zij zo snel mogelijk van de verzendlijsten gehaald. Dit kan soms langer duren omdat de vaccinatiegegevens (nog) niet door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zijn ontvangen. Mensen kunnen daardoor meerdere uitnodigingen ontvangen. Wie al een vaccinatie heeft, bijvoorbeeld als zorgmedewerker, mag de dubbele uitnodiging weggooien.

Volgorde

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bepaalt de volgorde waarin groepen worden gevaccineerd. Leidraad hiervoor zijn de adviezen die de Gezondheidsraad hierover heeft uitgebracht. De startdatum van de verschillende doelgroepen is afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins. Kijk voor de meest actuele volgorde van vaccineren op www.coronavaccinatie.nl.

Reacties