Wijchen heeft financiën nog goed op orde

Foto: Kevin Schneider/Pixabay

De gemeente Wijchen heeft halverwege het jaar de financiën goed op orde. Wijchen houdt ruimte om te investeren in inwoners, organisaties en bedrijven. Dat blijkt uit de Perspectiefnota 2021 die het college van burgemeester en wethouders afgelopen week vaststelde. Op 8 juli neemt de gemeenteraad een besluit over deze nota.

Wethouder Geert Gerrits van Financiën: “Het college blijft op koers met de uitvoering van het coalitieakkoord ‘Iedereen doet mee’. Onze begroting voor 2021-2025 ziet er gezond uit. We houden ook de komende jaren financiële ruimte om te doen wat we beloofd hebben. Natuurlijk moeten we wel alert blijven op de financiële uitdagingen die er zijn.”

Corona

Wijchen besteedt bijvoorbeeld veel aandacht aan het beperken van de nadelige effecten door corona. Als het om de gemeentefinanciën gaat, is de aanpassing van het gemeentefonds per januari 2023 een belangrijk moment. De voorlopige uitkomsten lijken gunstig voor Wijchen. De kosten voor de jeugdzorg lopen in Wijchen steeds verder op, net zoals bij veel andere gemeenten. Er is zicht op landelijke compensatie voor deze kosten.

Leefbaarheid

Om financieel gezond te blijven gaat het college terughoudend om met het voorstellen van nieuw beleid. Voor de komende periode wil het college inzetten op leefbaarheid in wijken en kernen. Ook wil het college economie en toerisme stimuleren. Tegelijk wil het college ervoor zorgen dat de toenemende vraag naar huishoudelijke hulp uit de WMO betaalbaar blijft.

Woningbouw

Ook de woningbouwopgave vraagt om investeringen. Uit eerder onderzoek voor de regio Arnhem-Nijmegen blijkt een forse extra behoefte aan woningen. Het college wil investeren in extra menskracht bij de gemeente om deze woningen zo vlot mogelijk te realiseren.

Zie ook:
Wijchen boekt klein positief resultaat over 2020

‘Lasten voor de inwoners veranderen nauwelijks’

Reacties

Cookieinstellingen