Kernachtig Wijchen: leefomgeving in Zuid verbeteren

Foto: Google Maps

Kernachtig Wijchen wil dat er iets wordt gedaan aan de kwaliteit van de leefomgeving in Wijchen-Zuid. Het gaat met name om rotzooi en ongewenste begroeiing. De fractie verwijst hierbij naar de routekaart Toekomst Hart van Zuid uit 2019.

Volgens raadslid Tim Klinkhamer ontvangt Kernachtig Wijchen signalen van inwoners uit een aantal wijken in Wijchen-Zuid dat de kwaliteit van de leefomgeving als ondermaats wordt ervaren. “Ik ben onlangs zelf met een wijkbewoner een rondje gaan lopen door de wijk en begrijp volkomen waar de irritatie vandaan komt”, zegt Klinkhamer.

Bankstel

Het is volgens het raadslid soms lastig in te schatten wie verantwoordelijk is voor de rotzooi en ongewenste begroeiing. Een inwoner weet niet altijd of iets om particuliere grond gaat, om openbare ruimte of om grond van de woningbouwcorporatie.

Kernachtig Wijchen-raadslid Tim Klinkhamer. Foto: Kernachtig Wijchen

“Een bankstel op straat of doornstruiken die door de brandgangen groeien, zijn onwenselijk en soms zelfs gevaarlijk. Hoe kan een inwoner zelf iets aan de probleem doen of laten doen? Het blijkt dat niet alle inwoners weten bij wie ze moeten zijn of het gevoel hebben dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd. Dit kan niet de bedoeling zijn, helemaal niet gezien de opgave die we met elkaar hebben vastgesteld in de routekaart Toekomst Hart van Zuid.”

Routekaart

In september 2019 heeft de gemeenteraad de routekaart Toekomst Hart van Zuid vastgesteld. Als opgave 4 wordt hierin genoemd: ‘Een kwaliteitsslag van de leefomgeving Hart van Zuid. Deze opgave gaat over een leefomgeving waar het prettig vertoeven is, die schoon, heel en veilig is.’

Talis

Tim Klinkhamer heeft namens de fractie van Kernachtig Wijchen aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd of er een integraal plan rondom dit soort overlast bestaat en wat de gemeente kan doen aan deze vorm van overlast. Ook vraagt hij op welke wijze de gemeente en woningbouwvereniging Talis samen kunnen optrekken om inwoners snel te helpen of te woord te staan.

Zie ook:
Digitaal stemmen voor aanpak Hart van Zuid

 

Reacties

Cookieinstellingen