Coronasteun voor bibliotheek en ’t Mozaïek

Foto: Josh Appel/Unsplash

De Bibliotheek Wijchen en Stichting ’t Mozaïek krijgen een extra subsidie ter compensatie van geleden coronaschade in 2020. De Bibliotheek krijgt een subsidie 3.791 euro; ’t Mozaïek ontvangt 8.208 euro.

Om carnavalsverenigingen de kans te geven een beroep te doen op coronasteun, worden zij toegevoegd aan de lijst van cruciale organisaties in de Wijchense sociale, sportieve en culturele basisinfrastructuur.

Steunmaatregelen

Cultureel-maatschappelijke organisaties zijn door de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande maatregelen hard getroffen volgens het college van burgemeester en wethouders. Voor getroffen organisaties zijn diverse (landelijke en provinciale) steunmaatregelen in het leven geroepen. In november 2020 besloot het college om essentiële voorzieningen voor de sociale, sportieve en culturele basisinfrastructuur binnen het sociaal domein te blijven steunen als zij aantoonbaar ‘dreigen om te vallen’ door coronaschade, ondanks de steun van het Rijk.

De gemeenteraad stelde daarvoor  in december 2020 een bedrag van 100.000 euro beschikbaar waaruit de bibliotheek en ’t Mozaïek nu een bijdrage krijgen.

Carnavalsverenigingen

De gemeente is ook benaderd door een carnavalsvereniging om coronasteun. Maar carnavalsverenigingen zijn niet opgenomen als essentiële voorziening voor  de sociale, sportieve en culturele basisinfrastructuur.  Carnaval is niet essentieel menen B en W, daarentegen is carnaval een niet meer weg te denken evenement dat in belangrijke mate bijdraagt aan de gemeenschapszin in Wijchen.

Daarnaast organiseren de verenigingen andere maatschappelijke activiteiten, zoals tijdens Koningsdag activiteiten die van belang zijn voor de saamhorigheid in de gemeente. Om te voorkomen dat deze verenigingen omvallen wil het college ze toevoegen aan de lijst van essentiële voorzieningen zodat zij ook een beroep kunnen doen op noodsteun.

Reacties

Cookieinstellingen