Commissie vergadert over TKWM en windpark

Foto: CIZO Communicatie Wijchen

Het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer (TKWM) is vanavond een van de onderwerpen tijdens een commissievergadering in Zaal Verploegen in Wijchen. Ook wordt gesproken over het windpark bij de A50.

De Raad van State heeft op 30 juni 2021 uitspraak gedaan over het beroep op het bestemmingsplan TKWM. Met deze uitspraak heeft de Afdeling het bestemmingsplan deels vernietigd omdat het bestemmingsplan op onderdelen onvoldoende was gemotiveerd. Er is door de gemeente voor gekozen om een nieuw bestemmingsplan voor het gehele plangebied te maken waarin alle details zijn uitgewerkt. De oorspronkelijk voorziene uitwerkingsplannen per deelgebied komen daarmee te vervallen.

Parkeren

Als onderdeel van het bestemmingsplan wordt gewerkt aan een integrale oplossing voor het parkeren. Daarbij wordt ook naar nieuwe ontwikkelingen rondom het plangebied gekeken (gerenoveerd kasteel, parkeren bewoners in het centrum). Er wordt nu naar de parkeerbehoefte gekeken; ook het parkeren ten behoeve van de woningen, het hotel en andere nieuwe commerciële ruimten in het plangebied van TKWM worden meegenomen. Dit wordt gedaan in samenwerking met de werkgroep BTB (onderdeel van Cliëntenraad Integraal Gehandicaptenbeleid Wijchen).

Windpark

Een ander onderwerp dat vanavond ter sprake komt is het Windpark Wijchen A50. Het college heeft in mei medewerking hieraan afgewezen. Daarop hebben de initiatiefnemers vóór de zomer een verzoek tot een Provinciaal Inpassings Plan (PIP) bij de provincie ingediend en dat is gehonoreerd.

Volgens wethouder Burgers druist dit in tegen de afspraken in RES 1.0 (Regionale Energiestrategie) en legt dit een bom onder de RES. Na een gesprek tussen gedeputeerden Van der Meer en Kerris met burgemeester Van Beek en wethouder Burgers leek er weinig beweging te zijn in het standpunt van de gedeputeerde van der Meer.

Een recente bijeenkomst met de RES- portefeuillehouders van alle gemeenten en de gedeputeerde heeft geresulteerd in brede steun voor wethouder Burgers

Live

De commissievergadering is vanaf 20.00 uur hier live op deze site te volgen.

 

Reacties

Cookieinstellingen