Wethouder komt met nieuwe nota over windmolens A50

Wethouder Burgers tijdens de commissievergadering van afgelopen donderdag
Foto: still uit videoregistratie

Het plan voor windmolens langs de A50 is deze week niet besproken in de raadscommissievergadering. Wethouder Titus Burgers zei aan het begin van de vergadering afgelopen donderdag dat hij de beraadslaging over Windpark A50 wil opschorten “in verband met actuele ontwikkelingen”.

Als reden voor zijn verzoek zei Burgers: “Ik wil met een actuele nota voor de raadsvergadering van 25 november komen en daarnaast op korte termijn een informatieavond organiseren om op deze manier de raad goed te informeren over deze belangrijke nota.” De commissieleden gingen akkoord met het verzoek van de wethouder.

Provincie

Het college heeft in mei medewerking aan Windpark A50 afgewezen. Daarop hebben de initiatiefnemers vóór de zomer een verzoek tot een Provinciaal Inpassings Plan (PIP) bij de provincie ingediend en dat is gehonoreerd.

Volgens wethouder Burgers druist dit in tegen de afspraken in RES 1.0 (Regionale Energiestrategie) en legt dit een bom onder de RES.

Steun

Na een gesprek tussen gedeputeerden Van der Meer en Kerris met burgemeester Van Beek en wethouder Burgers leek er weinig beweging te zijn in het standpunt van de gedeputeerde van der Meer. Een recente bijeenkomst met de RES- portefeuillehouders van alle gemeenten en de gedeputeerde heeft geresulteerd in brede steun voor wethouder Burgers.

Zie ook:
Commissie vergadert over TKWM en windpark

Reacties

Cookieinstellingen