Kernachtig Wijchen: provincie respecteer RES 1.0

Foto: Pixabay

De fractie van Kernachtig Wijchen roept de leden van de Provinciale Staten van Gelderland op om het verkenningsgebied voor windturbines uit de omgevingsverordening te halen.

Op 1 december nemen de Provinciale Staten (PS) van Gelderland een besluit over de omgevingsverorderning. In deze verordening staat een zogenoemd verkenningsgebied voor windturbines ten westen van Wijchen. Dat betekent dat bekeken wordt of op die plek windmolens kunnen komen.

RES 1.0

In de recent afgesproken Regionale Energiestrategie (RES 1.0) van de Groene Metropoolregio, waar ook de provincie Gelderland medeondertekenaar van is, is dit gebied juist niet opgenomen. In de RES wordt tot in detail uitgewerkt hoe 18 gemeenten in regio Arnhem-Nijmegen energieneutraal gaan worden; windmolens tussen Hernen en Niftrik maken hier geen deel van uit. Met de huidige RES zou Wijchen voldoende duurzame energie opwekken.

Het college van burgemeester en wethouders van Wijchen heeft in mei medewerking aan Windpark A50  afgewezen. Daarop hebben de initiatiefnemers vóór de zomer een verzoek tot een Provinciaal Inpassings Plan (PIP) bij de provincie ingediend en dat is gehonoreerd. Volgens wethouder Burgers druist dit in tegen de afspraken in RES 1.0 (Regionale Energiestrategie) en legt dit een bom onder de RES.

Verantwoordelijkheid

Volgens Kernachtig Wijchen heeft de gemeente met 3 windmolens en 30 hectare zonnepark een evenwichtig bod gedaan in de RES 1.0. De fractie roept de Staten op zich aan deze afspraken te houden. ‘Wat heeft meepraten en je verantwoordelijkheid nemen (zie het Wijchense bod) over de noodzakelijke energietransitie voor zin als de provincie Gelderland een eigen koers vaart en de afspraken met de gemeenten van de groene metropool regio negeert?’, zo schrijft de fractie aan PS.

Brief

Hier de volledige tekst van de brief:

Geachte leden van de Provinciale Staten van Gelderland,

Op 17 november wordt u bijgepraat over de actualisatie van de omgevingsverordening. De gemeente Wijchen heeft een zienswijze ingediend ten aanzien van de verkenningsgebieden voor windturbines. Deze zienswijze is op 6 oktober toegelicht door het college van Wijchen tijdens de hoorzitting.

Met deze zienswijze toont de gemeente Wijchen aan dat het verkenningsgebied ten westen van Wijchen niet strookt met het bod RES 1.0 van onze regio. Wijchen heeft met 3 windturbines en 30 hectare zonnepark een evenwichtig bod gedaan in deze RES.

De afspraken die zijn opgenomen in RES 1.0 zijn tot stand gekomen na een intensief proces en het kan toch niet zo zijn dat terwijl de inkt nog niet droog is van deze afspraken het college van GS er toch een verkenningsgebied handhaaft wat niet in de RES staat. Dit door met de dreiging van een inpassingsplan een versnelde plan MER procedure voor RES 2.0 af te dwingen.

Wat heeft meepraten en je verantwoordelijkheid nemen (zie het Wijchense bod) over de noodzakelijke energietransitie voor zin als de provincie Gelderland een eigen koers vaart en de afspraken met de gemeenten van de groene metropool regio negeert?

De fractie van Kernachtig Wijchen roept u op om de afspraken van RES 1.0 te respecteren en dit verkenningsgebied uit de omgevingsverordening te halen.

Hoogachtend,

A.A.A.M. (Twan) van Bronkhorst

Fractievoorzitter
Kernachtig Wijchen

Reacties

Cookieinstellingen