Raad akkoord met bestemmingsplan Lambrasse

Foto: Pixabay

Het voorstel van 3 oppositiepartijen om de behandeling van de plannen voor Lambrasse uit te stellen heeft het donderdagavond niet gehaald. Dat betekende dat het agendapunt behandeld werd en dat het gewijzigde bestemmingsplan Lambrasse met 20 voor en  6 stemmen tegen werd aangenomen.

Dit houdt in dat projectontwikkelaar Van Thiel door kan gaan met de plannen voor Lambrasse II.

Excuses

D66, GroenLinks en PvdA wilden uitstel van behandeling door de ‘monddoodclausule’ in de koopakten. Kopers konden daardoor geen bezwaar aantekenen tegen de plannen van de projectontwikkelaar. Volgende 3 partijen is hierdoor het democratisch proces verstoord.

Bij het begin van de raadsvergadering bood wethouder Geert Gerrits excuses aan omdat hij aanvankelijk de raad niet juist had geïnformeerd.

Moties

Omdat hun voorstel het niet haalde, kwam het bestemmingsplan toch ter sprake en werd er gestemd. Hieraan vooraf werd het nodig gezegd en werden amendementen en moties ingediend. Onder meer een motie van treurnis waaraan een bewindspersoon, in dit geval wethouder Gerrits, geen consequenties hoeft te verbinden. Bij de stemming over het bestemmingsplan stemden de 3 partijen zoals verwacht tegen.

Dat maakt de weg na de ontwikkeling van de eerste fase (de woningen) vrij voor Lambrasse II, de realisatie van horeca, leisure en/of een hotel/zorghotel.

Fase II

Foto: Google Maps

In 2007 is gestart met de realisatie van plan Lambrasse, bestaande uit 245 starterswoningen. In februari 2010 is het laatste deel van het plan (Poort van Leur) opgeleverd. Na realisatie van de woningen was het de bedoeling om direct door te pakken met Lambrasse fase II, het perceel ten westen van het huidige Lambrasse.

IJskast

Over de exacte invulling is lange tijd onduidelijkheid geweest. Aanvankelijk is gesproken over ‘Food & Fitness’ (een combinatie van horeca en sport), eventueel aangevuld met nader te benoemen functies. Als gevolg van de economische crisis is het plan in de ijskast beland.

Gewijzigd bestemmingsplan

In 2013 heeft de eigenaar/ontwikkelaar Van Thiel het plan opnieuw opgepakt. In de collegevergadering van 16 juli 2013 heeft het college in een principebesluit de kaders voor de planontwikkeling van Lambrasse fase II aangegeven, namelijk horeca, leisure en/of een hotel/zorghotel. Omdat het geldende bestemmingsplan de gewenste ontwikkeling niet mogelijk maakte, is een gewijzigd bestemmingsplan gemaakt, dat nu is aangenomen.

McDrive

Projectontwikkelaar  ontwikkelaar Mark van Thiel heeft een paar jaar geleden al gezegd dat  volgens hem de locatie goed geschikt is voor bijvoorbeeld een McDrive of Kentucky Fried Chicken, met daarbij een hotel als Van der Valk en een fitnesscentrum.

Dossier: Lambrasse

Reacties

Cookieinstellingen