Gemeenteraad beslist over hoogwaardige fietsroute

Foto: CIZO Communicatie Wijchen

Het college van burgemeester en wethouders wil 170.000 euro uittrekken om de voorkeursvariant voor een hoogwaardige fietsroute tussen Alverna en TKWM (Tussen Kasteel en Wijchense Meer) verder uit te werken tot en met de aanbesteding. De gemeenteraad besluit vanavond (donderdag) over het voorstel van het college. Dit is live te volgen via deze site.

Het voorstel past volgens het college bij de toekomstvisie over Wijchen in 2035. In de toekomstvisie wordt ingezet op een goede bereikbaarheid tussen de kernen. In het coalitieakkoord 2022-2026 is opgenomen ‘het fietsen aantrekkelijker te maken. Dit kan bijvoorbeeld door het inrichten van fietsstraten. Door de vormgeving krijgen automobilisten het gevoel hier te gast te zijn’.

Geode bereikbaarheid

Het college ziet, naar aanleiding van het plan om de vrijliggende fietspaden te verduurzamen, mogelijkheden om een hoogwaardige fietsroute tussen Alverna en TKWM te realiseren. TKWM is het project waarbij het gebied tussen het kasteel en het Wijchens Meer wordt herontwikkeld.

Hierin wordt ingezet op een goede bereikbaarheid tussen de kernen. Dit kan onder andere gerealiseerd worden met de aanleg van betere fietsverbindingen, zoals een fietsstraat tussen Alverna en TKWM.

Drie routes

Bron: rapprt ‘Hoogwaardige fietsroute Alverna’

Een verkeerskundig adviesbureau heeft onderzocht welke route het beste omgevormd kan worden tot een hoogwaardige fietsroute. In het rapport zijn 3 mogelijke routes onderzocht:

  1. Leemweg-Acaciastraat-Lindenstraat
  2. Valendrieseweg
  3. Oosterweg

Uit de analyse blijkt dat de route Leemweg-Acaciastraat-Lindenstraat de beste mogelijkheden heeft om als fietsstraat verder uitgewerkt te worden. Aan deze route liggen ook de meeste voorzieningen, zoals scholen en de verschillende sportverenigingen.

Verkeersveiligheid

Als voor deze variant wordt gekozen, komen de vrijliggende fietspaden te vervallen. Tussen de Acaciastraat en de Graafseweg ligt aan weerszijden van de Leemweg een vrijliggend fietspad. Door het huidige gebruik is de situatie niet veilig. Door een nieuwe inrichting als fietsstraat, waar de auto te gast is, wordt de verkeersveiligheid over het hele traject verbeterd, volgens het college.

De ruimte die ontstaat met het vervallen van de fietspaden, kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld voetgangersvoorzieningen, vergroening en waterberging.

Inwoners

De inwoners worden vanaf het begin van de verdere uitvoering betrokken bij de plannen, zegt het college. Hoe dit precies vormgegeven wordt, zal in het nog op te stellen communicatieplan uitgewerkt worden.

De openbare gemeenteraadsvergadering in Kasteel Wijchen begint vanavond om 20.00 uur.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen