Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 3 – 16 januari 2019

Foto: wijchen.nieuws.nl

Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Andere ophaaldagen voor oud papier in 2019, Informatie- en adviespunt relatie en scheiding en aangevraagde/verleende vergunningen.

Andere ophaaldagen voor oud papier in 2019
In 2019 zijn veel ophaaldagen voor papier anders dan in 2018. Dit betekent dat Dar op een andere dag en/of tijd uw papier ophaalt dan u misschien gewend bent. Het kan dus zijn dat Dar in 2018 uw papier in de avond ophaalde en dat ze dit in 2019 overdag doen.
Weten wanneer Dar uw afval ophaalt?
Kijk voor uw ophaaldagen op uw digitale afvalwijzer www.dar.nl/afvalwijzer of download de Dar app. Met de Dar app heeft u altijd uw persoonlijke afvalwijzer bij de hand! U kunt een seintje krijgen wanneer Dar uw afval komt ophalen.

Informatie- en adviespunt relatie en scheiding
Het Sociaal Wijkteam Wijchen heeft een informatie- en adviespunt speciaal over relatie en scheidingsvragen. Heeft u relatieproblemen en denkt u erover om uit elkaar te gaan? Of gaat u scheiden en wilt u weten hoe het nu verder moet met bijvoorbeeld uw inkomen, schulden of de echtscheidingsprocedure? Kom dan naar het gratis informatie- en adviespunt relatie en scheiding.
Waar en wanneer?
Het gratis informatie- en adviespunt is elke donderdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur bij het Sociaal Wijkteam Wijchen in ’t Mozaïek aan de Campuslaan 6 in Wijchen. U hoeft geen afspraak te maken.  U kunt ook naar [email protected] een e-mail sturen.
Kijk voor meer informatie over het Sociaal Wijkteam Wijchen op www.sociaalwijkteamwijchen.nl.

Vergaderingen en bijeenkomsten
Elke week is er op donderdag een politieke avond. De politieke avond bestaat uit verschillende onderdelen: gesprekstafels of informatiebijeenkomsten (informatie verzamelen), commissievergadering (meningsvorming), raadsvergadering (besluitvorming). Inwoners zijn van harte welkom. Op www.wijchen.nl/vergaderingen vindt u de agenda’s.

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl.
Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wil blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Nieuwe regelingen

 • Aanwijzingsbesluit stallen fietsen Markt Wijchen
 • Apv Wijchen, wijziging
 • Evenementenbeleid Wijchen
 • Heffing en invordering hondenbelasting 2019
 • Heffing en invordering onroerendezaakbelasting 2019
 • Heffing en invordering reclamebelasting Bedrijventerrein Bijsterhuizen 2019
 • Heffing en invordering reclamebelasting Wijchen Oost 2019
 • Heffing en invordering reclamebelasting Wijchen Centrum 2019
 • Heffing en invordering reinigingsheffingen 2019
 • Heffing en invordering rioolheffing 2019
 • Heffing en invordering toeristenbelasting 2019
 • Leges verordening en tarieventabel 2019
 • Mandaatbesluit ODRN Wijchen

Kappen

 • Acaciastraat bij nr. 58 en 60 (2 kastanjebomen).
 • Bospad bij nr. 6, Wijchen (1 eik).
 • Heikampseweg bij nr. 40, Wijchen (1 berk).
 • Hoekgraaf bij nr. 4, Bergharen (1 populier).
 • Homberg 15e straat, Wijchen (3 iepen, 1 amberboom).
 • Homberg 16e straat, Wijchen (2 eiken, 2 haagbeuken).
 • Passerot, Wijchen (1 populier).
 • Veenhof voor nr. 1806, Wijchen (5 esdoorns).
 • Veenhof voor nr. 2501, Wijchen (1 plataan).
 • Veenhof bij nr. 2412, Wijchen (1 es).
 • Bankenstraat bij nr. 5, Batenburg (1 populier).

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen

 • Hoeveweg 3, Balgoij (gebruik bedrijfswoning en garagebedrijf als woning).
 • Houtsestraat 2, Balgoij (splitsen monumentale woonboerderij).
 • Oosterweg 273, Wijchen (aanpassen gevels woning, plaatsen 3 dakkapellen).
 • Valendrieseweg 91, Wijchen (aanleg inrit).
 • Zuiderpoort 19, Wijchen (vervangen handelsreclame).

Verleende omgevingsvergunningen

 • Stadswal 4, Batenburg (bouw tuinhek).

Verlengen beslistermijn beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

 • Hoeveweg 32, Balgoij (bouw bijgebouw met overkapping).

 

Reacties

article
86525
Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 3 – 16 januari 2019
Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Andere ophaaldagen voor oud papier in
https://wijchen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20190117/gemeentepagina-gemeente-wijchen-week-02-10-januari-2018-49/
2019-01-17T15:10:56+00:00
https://wijchen.nieuws.nl/media/sites/379/2014/01/xn42ahhjfdhpl36eucxs3215r-gemeentenieuws.jpg
Gemeente Wijchen, Gemeentepagina Wijchen, wijchen
Gemeenteberichten