Zwembad De Meerval: opknappen of nieuw bouwen?

Foto: CIZO Communicatie

Wordt Zwembad De Meerval opgeknapt of komt er een nieuw zwembad? De gemeente Wijchen werkt aan een toekomstvisie voor het zwembad en wil graag weten hoe de bezoekers over De Meerval denken.

Daarom wordt een online enquête gehouden die bestaat uit 21 vragen. Met de antwoorden wil de gemeente de toekomst van het zwembad afstemmen op de wensen en opvattingen van de gebruikers. Deelname aan de enquête is anoniem; het enige dat gevraagd wordt is de postcode om de bevindingen koppelen aan de herkomst van de bezoekers.

Afgeschreven

De Meerval is in 1992 geopend en is boekhoudkundig op 1 januari 2023 afgeschreven. De vraag is nu of er in het huidige flink wordt geïnvesteerd of dat er een nieuw zwembad wordt gebouwd. Het huidige zwembad heeft een wedstrijdbad met beweegbare bodem, een recreatiebad met glijbaan, stroomversnelling en whirlpool, een peuterhoek en sauna. De peuterhoek is eigenlijk te klein en de glijbaan volgens de huidige wensen te laag. Ook qua energieverbruik is het huidige zwembad niet gunstig.

Minder bezoekers

Zwembad De Meerval heeft over het boekjaar 2019 een negatief resultaat geboekt; op de jaarrekening staat een tekort van 732.000 euro. Dat is wel minder dan gedacht. De oorzaak is de verbouwing in 2019 die tegenviel en het zwembad 2 weken langer dicht moest. Bovendien kwamen er minder bezoekers. Het zwembad trekt jaarlijks rond de 120.000 bezoekers van wie circa een derde uit een van de buurgemeenten komt. De Meerval is ook de thuishaven van de twee Wijchense zwemverenigingen: Zwemvereniging Wijchen en Onderwatersport Team Pontus.

Eind dit jaar moet er een plan liggen; nieuwbouw kost circa 4 jaar.

Zie ook:
Zwembad: tekort minder dan gedacht

Reacties