Plan voor vijf windmolens langs A50 afgeserveerd

Foto: Pixabay

De gemeenteraad ziet niets in het plan van Vereniging Windpark Wijchen A50 en coöperatie Energie Samen. Zij willen 5 windmolens langs de A50 neerzetten met een hoogte van 250 meter. Eerder al zei het college van burgemeester en wethouders  geen medewerking te willen verlenen.

Kritiek

Het plan is volgens wethouder Titus Burgers op meerdere punten in strijd met de Gedragscode Windenergie van de gemeente. Nog belangrijker is dat omwonenden en belanghebbenden volgens het college niet meteen vanaf de planvorming erbij betrokken zijn.

Ook In de raad klonk kritiek omdat de initiatiefnemers niet eerst uitgebreid met de omwonenden hadden overlegd. Het gebied dat de indieners van het plan voor ogen hebben, is langs de westkant van de A50, ter hoogte van de spoorlijn tussen Nijmegen en ’s-Hertogenbosch (ten noorden van Niftrik). Met name in buurtschap Lienden zijn bewoners fel tegen.

Inpassingsplan

De initiatiefnemers kunnen met hun plannen nog naar de provincie stappen. Die kan een inpassingsplan toepassen waarmee een bestemmingsplan kan worden overruled. Het is  een juridisch middel waarmee plannen van hogere overheden kunnen worden vastgesteld tegen het beleid van een lagere overheid in. Een inpassingsplan kan alleen worden vastgesteld wanneer er sprake is van een ‘provinciaal belang’ Dit wordt door de betreffende provincie zelf vastgesteld.

Zie ook:
College wil geen windmolens langs A50

 

 

 

Reacties