‘Inwoners betrekken bij bedenken straatnamen’

Foto: Google Maps

Kernachtig Wijchen wil de inwoners van Wijchen betrekken bij het bedenken van nieuwe straatnamen. Aanleiding voor een vraag aan het college van burgemeester en wethouders is dat in de gemeente Wijchen veel nieuwbouwplannen op stapel staan.

Volgens raadslid Tim Klinkhamer denken in verschillende dorpen en steden in Nederland inwoners mee over de naamgeving van nieuwe straten in hun gemeente. “Onlangs is ook in onze buurgemeente Druten een oproep gedaan om originele straatnamen voor een nieuwbouwwijk in te sturen.”

Burgerparticipatie

Omdat in de gemeente Wijchen veel nieuwbouwplannen op stapel staan, dienen er ook nieuw straatnamen bedacht te worden. Klinkhamer: “Wij zijn overtuigd van de creativiteit van de inwoners. In het kader van burgerparticipatie vinden wij het een goed idee om inwoners van onze dorpen en wijken te betrekken bij het bedenken van nieuwe straatnamen.”

Kernachtig Wijchen wil daarom van het college weten of het de inwoners van Wijchen kan betrekken bij de keuze van nieuwe straatnamen in de gemeente.

Wet BAG

In Nederland wordt de vaststelling en de registratie van de straatnamen geregeld door de Wet BAG, de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen, uit 2008. Deze inmiddels in 2018 vernieuwde wet zegt, naast vaststelling door het bevoegde gemeentelijke orgaan, verder niets over de eisen waaraan een straatnaam zou moeten voldoen.

Bij verordening kan deze bevoegdheid ook (deels) worden gegeven aan het college van burgemeester en wethouders. Dit laat zich meestal bijstaan door een commissie straatnaamgeving of een commissie naamgeving openbare ruimten. Vrijwel alle Nederlandse gemeenten hebben regelgeving hieromtrent vastgelegd in een straatnaamverordening.

Boek

In het boek Over straatnamen met name van René Dings is te lezen dat de eerste straat in Nederland een weg was: de Wagenweg op de Veluwe. Pas veel later kwamen de straten. Vroeger werd een straat met een kerk vaak de Kerkstraat en de weg met een Molen de Molenstraat. Pas later toen de dorpen groter werden kwam er meer variatie. De ‘creatieve’ straatnamen zijn pas iets van de laatste jaren.

In Nederland zijn de meeste straatnamen vernoemd naar de leden van het Koninklijk Huis blijkt uit het boek. Juliana, Wilhelmina, Beatrix, Bernhard en Emma staan in de top 20 meest populaire straatnamen. Na het koninklijk huis zijn de meeste straatnamen vernoemd naar Rembrandt van Rijn gevolgd door Frans Hals en Johan Thorbecke.

Zie ook;
In de toekomst wellicht een Smulderspad in Wijchen?

 

Reacties

Cookieinstellingen