Raad vergadert over Pro College en begroting 2022

Foto: CIZO Communicatie Wijchen

Op de gemeenteraadsvergadering die vanmiddag (16.00 uur) wordt gehouden in Zaal Verploegen, staat onder meer op de agenda een bouwkrediet voor de vernieuwbouw van het Pro College. De vergadering is live te volgen op deze site.

Het schoolgebouw van het Pro College Wijchen aan de Acaciastraat in Wijchen wordt gerenoveerd. Daarom is de school voor praktijkonderwijs tijdelijk naar de oude Paschalisschool aan de Veenhof verhuisd. Deze locatie moet begin 2023 worden vrijgegeven.

Bouwkosten

In februari 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de bouwvoorbereiding voor vernieuwbouw aan de Acaciastraat. Daarvoor is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Het schoolbestuur heeft de voorbereidende fase afgerond met een aanbesteding, maar die is aanzienlijk hoger uitgevallen dan de raming van de bouwkosten van eind 2019 stamt. De aanbiedingen uit de aanbesteding gelden tot 15 november. Omdat het schoolbestuur snel moet handelen wordt met spoed om een besluit gevraagd.

Begroting

Op de agenda staat ook de Programmabegroting Wijchen 2022. Dit is het vervolg op de Perspectiefnota 2021 die de gemeenteraad in juli heeft vastgesteld. In deze Programmabegroting is het Coalitieakkoord 2018-2022 beleidsmatig en financieel uitgewerkt voor 2022. Verder geeft de begroting een financiƫle doorkijk van het meerjarenperspectief 2023-2025.

De vergadering begin om 16.00 uur.

Zie ook:
Fracties in gemeenteraad willen schonere woonwijken

 

 

 

 

Reacties

Cookieinstellingen