Raad stuurt brief over Windpark A50 aan provincie

Foto: Pixabay

Gedeputeerde Staten van Gelderland kunnen een brief verwachten van de gemeenteraad van Wijchen. Onderwerp: Windpark A50 en het dringende verzoek om geen positief advies te geven.

Vereniging Windpark Wijchen A50 en coöperatie Energie Samen willen 5 windmolens langs de A50 bij Hernen, Leur en Niftrik neerzetten met een hoogte van 250 meter. De gemeente wees het initiatief eerder dit jaar af omdat windmolens daar niet passen in de omgeving en er geen draagvlak is bij de omwonenden. Eerder al zei het college van burgemeester en wethouders  geen medewerking te willen verlenen.

Provincie

Daarop hebben de initiatiefnemers vóór de zomer een verzoek tot een Provinciaal Inpassings Plan (PIP) bij de provincie ingediend en dat is gehonoreerd. Volgens wethouder Burgers druist dit in tegen de afspraken in RES 1.0 (Regionale Energiestrategie) en legt dit een bom onder de RES. Op 1 december nemen de Provinciale Staten (PS) van Gelderland een besluit over de omgevingsverorderning. In deze verordening staat een zogenoemd verkenningsgebied voor windturbines ten westen van Wijchen. Dat betekent dat bekeken wordt of op die plek windmolens kunnen komen.

Still uit registratie van gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag.

Evenwichtig bod

In de recent afgesproken RES 1.0 van de Groene Metropoolregio, waar ook de provincie Gelderland medeondertekenaar van is, is het beoogde gebied juist niet opgenomen. In de RES wordt tot in detail uitgewerkt hoe 18 gemeenten in regio Arnhem-Nijmegen energieneutraal gaan worden; windmolens tussen Hernen en Niftrik maken hier geen deel van uit.

Met de huidige RES zou Wijchen voldoende duurzame energie opwekken. Volgens een meerderheid in de gemeenteraad heeft de gemeente met 3 windmolens bij bedrijventerrein Bijsterhuizen en 30 hectare zonnepark een evenwichtig bod gedaan in de RES 1.0.

Weerstand

De brief aan Gedeputeerde Staten is een initiatief van het CDA met mede-indieners Kernachtig Wijchen (dat eerder al PS opriep RES 1.0 te respecteren), VVD en PvdA. In de brief geven de ondertekenaars aan dat Wijchen een positieve uitzondering op de regel in de regio vormt door voor 2030 wél windturbines te realiseren op zijn grondgebied.

Niet de hele gemeenteraad ging mee met het ondertekenen van de brief: Groen Sociaal Wijchen gaat ervan uit dat de windmolens er toch wel komen en D66 is bang dat te veel weerstand tegen de windmolens zich tegen de gemeente keert.

Reacties

Cookieinstellingen